אמצעים

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

כללי

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 20: Replaces general comment 7 concerning prohibition of torture and cruel treatment or punishment 1992 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 4 - אין הגדרות מפורטות בסעיף 7. הועדה אינה מעוניינת ליצור הבחנה חדה בין סוגים שונים של טיפול או ענישה, ומבקשת להבחין במטרת היחס הנדון וטבעו.
   2. סעיף 5 - האיסור בסעיף 7 נוגע גם לעונשים הגורמים ייסורים מנטאליים לקורבן, כמו כן מתבקש להרחיב את תחולת האיסור לענישה פיזית שאופיה חינוכי או משמעתי.
 2. תלונות פרטים בפני הועדה לזכויות אדם
  1. Dev Bahadur Maharjan v. Nepal, 2012
   1. אזרח נפאלי נלקח מביתו על ידי כוחות ביטחון והושם במעצר מנהלי שארך כשנתיים. במהלך התקופה הוחזק זמן רב בבידוד ועבר עינויים קשים בחקירות בהן נדרש לקשר את החוקרים לפעילים מאואיסטים, אולם הכחיש כל הקשר. לאחר שמשפחתו הצליחה לשחררו, הניסיונות לעצרו שנית בביתו כשלו וכוחות הביטחון ניהלו אחריו מעקב. המאורעות הובילו לקשיים פיזיים ומנטאליים עבורו, וכן לאובדן מקור הפרנסה העיקרי של המשפחה. המדינה הפרה את סעיפים 7, 9 (זכויות עצורים), 10 (יחס אנושי למעוכב) לגבי העצור ופסקה 3 לסעיף 2 (סעד) לעניין כל חברי המשפחה.
  2. Pathmini Peiris v. Sri Lanka, 2011
   1. זוג רכש מכונית מקצין משטרה בכיר. לאחר שהסתבר שהמכונית גנובה והקצין שינה את הרישום, הזוג הגיש תלונה והמשטרה החלה להתנכל להם. ההצקות מהמשטרה נמשכו זמן רב וכללו התקפות אלימות כשבשיאן צמד רעולי פנים התנקשו באב המשפחה. לא נפתחה חקירה בנושא, והמשפחה כולה חיה במחבוא לאור האיומים שנשקפו לחייה. נקבע שהמדינה הפרה את סעיפים 6, 7, פסקה 3 לסעיף 2 (סעד) וכן סעיף 23.


עינויים פיזיים

האמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים (CAT) 

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סעיף 1 – הגדרת המונח "עינויים" – מעשה אשר באמצעותו נגרם במכוון לאדם כאב או סבל חמור, כולל כאב פיזי.
  2. פרק 1, סעיף 16, פסקה א - המדינה תקבל על עצמה למנוע בכל שטח שבסמכות שיפוטה מעשים אחרים של יחס אכזרי, בלתי-אנושי או משפיל, או עונשים שאינם בחזקת עינויים כמוגדר בסעיף 1, מקום שמעשיה כאמור בוצעו על-ידי או בעידודו או בהסמכתו של עובד ציבור או אדם אחר הממלא תפקיד רשמי, או השלמתם בשתיקה.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States parties, 2008
   1. סעיף 20 – עיקרון אי-האפליה הינו עיקרון בסיסי בהגנה על זכויות אדם הנכלל בהגדרת עינויים תחת סעיף 1 לאמנה. לפי האמנה שימוש מפלה באלימות נפשית או פיזית הינו פקטור חשוב בקביעה האם מדובר בעינויים.
  2. General Comment No. 3: Implementation of Article 14 by States parties, 2012
   1. סעיף 3 – קורבנות הינם אנשים שסבלו מנזק, באופן אינדיבידואלי או קולקטיבי, הכולל נזק נפשי או פיזי, סבל נפשי, הפסד כלכלי או הפרה בוטה של זכויותיהן הבסיסיות, ממעשים או מחדלים שמהווים הפרה של האמנה.
 3. Concluding Observation
  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם נגד עינויים ומעשים אכזריים, לא אנושיים ומשפילים אחרים, 2001
   1. סעיף 6(א)(2) – פירוט המגבלות של פסיקת בג"צ בפס"ד הועד נגד עינויים נ' מדינת ישראל: בית המשפט אינו אוסר על מניעת שינה למטרת שבירת העצור, על אף שמגביל זאת.
  2. הערות סיכום של ועדת האו"ם נגד עינויים ומעשים אכזריים, לא אנושיים ומשפילים אחרים, 2009
   1. סעיף 34 – על הרשויות הפלסטיניות בגדה המערבית לחקור, להעמיד לדין ולהעניש את האחראים לביצוע מעצרים שרירותיים, חטיפות, מעצרים בתי חוקיים של יריבים פוליטיים, מניעת גישה לעורך דין וביצוע פעולות של עינויים והתעללות.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 2, סעיף 6, פסקה 1 - לכל אדם הזכות לחיים עליה יש להגן בחוק. אין לשלול זכות זאת באורח שרירותי.
 2. General Comment No. 6: The Right to Life, 1982
  1. סעיף 3- יש לנקוט באמצעים על מנת למנוע שלילה שרירותית של הזכות לחיים על ידי כוחות הביטחון של המדינה.


עינויים מנטאליים

האמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים (CAT) 

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סעיף 1 – הגדרת המונח "עינויים" – מעשה אשר באמצעותו נגרם במכוון לאדם כאב או סבל חמור, כולל כאב פיזי.
  2. פרק 1, סעיף 16, פסקה א - המדינה תקבל על עצמה למנוע בכל שטח שבסמכות שיפוטה מעשים אחרים של יחס אכזרי, בלתי-אנושי או משפיל, או עונשים שאינם בחזקת עינויים כמוגדר בסעיף 1, מקום שמעשיה כאמור בוצעו על-ידי או בעידודו או בהסמכתו של עובד ציבור או אדם אחר הממלא תפקיד רשמי, או השלמתם בשתיקה.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States parties, 2008
   1. סעיף 20 – עיקרון אי-האפליה הינו עיקרון בסיסי בהגנה על זכויות אדם הנכלל בהגדרת עינויים תחת סעיף 1 לאמנה. לפי האמנה שימוש מפלה באלימות נפשית או פיזית הינו פקטור חשוב בקביעה האם מדובר בעינויים.
  2. General Comment No. 3: Implementation of Article 14 by States parties, 2012
   1. סעיף 3 – קורבנות הינם אנשים שסבלו מנזק, באופן אינדיבידואלי או קולקטיבי, הכולל נזק נפשי או פיזי, סבל נפשי, הפסד כלכלי או הפרה בוטה של זכויותיהן הבסיסיות, ממעשים או מחדלים שמהווים הפרה של האמנה.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 3, סעיף 17, פסקה א- אדם לא יהיה נתון להתערבות בלתי חוקית בפרטיותו, במשפחתו ובביתו או לפגיעות בלתי חוקיות בכבודו או בשמו הטוב.
  2. פרק 3, סעיף 17, פסקה ב- לכל אדם הזכות להגנת החוק מפגיעות מסוג זה.
 2. תלונות פרטים בפני הועדה לזכויות אדם
  1. Kamoyo v. Zambia, 2012
   1. אזרח קנייתי הואשם ברצח ונגזר עליו עונש מוות בשנת 1995. הוא ניסה לערער, אולם ערעורו נותר תלוי ועומד בשל אובדן התיק. תלונתו הוגשה בשנת 2008, כשבזמן זה גזר הדין נותר עומד בעינו. על רקע האיום שנשקף לחייו מגזר הדין שעמד נגדו כ-17 שנים, והקשיים הפסיכולוגיים שבאיום על חייו, מכריעה הועדה כי הופרו סעיפים 6, ו-7.
  2. Kovalev v. Belarus, 2012
   1. אזרח בלארוסי נעצר והוחזק כ-5 חודשים מבלי שהובא בפני שופט. בהמשך הורשע במספר עבירות חמורות בבית המשפט העליון בבלארוס ונגזרה עליו הוצאה להורג, ללא יכולת ערעור. אימו ואחותו נותרו בחוסר ודאות לגבי מועד ההוצאה להורג ומקום קבורתו. מוכרע שהמדינה הפרה את סעיפים 6, 7, ו-9 בנוגע למנוח ואת סעיף 7 כלפי המתלוננות.


עריכת ניסויים רפואיים ללא הסכמה

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 3, סעיף 7 - לא יועמד אדם בפני עינויים, או בפני יחס או עונש אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים: בפרט, לא יועמד אדם בלא הסכמתו החופשית, בפני ניסוי רפואי או מדעי.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 20: Replaces general comment 7 concerning prohibition of torture and cruel treatment or punishment 1992 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 7 - סעיף 7 אוסר מפורשות עריכת ניסוי רפואי ללא הסכמה. יש לנקוט אמצעי הגנה מיוחדים במקרה של בני אדם שאינם מסוגלים לתת הסכמה תקפה, בפרט מעוכבים או אסירים. אין לחשוף אנשים אלו לניסויים שעשויים להזיק לבריאותם.


הריסת בתים

האמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים (CAT) 

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. Concluding Observations
  1. 2001
   1. סעיף 6(י) – מדיניות ישראל בדבר הריסת בתים עשויה להעלות לעיתים כדי יחס אכזרי, בלתי-אנושי או משפיל.
   2. סעיף 7(ז) – על המדינה להימנע ממדינות של סגר והריסת בתים, המהווים הפרה של סעיף 16 לאמנה.
  2. מסקנות מסכמות של ועדת האמנה נגד עינויים של האו"ם (2009)
   1. סעיף 33 - על ישראל לחדול ממדיניות הריסת הבתים כאשר הדבר מהווה הפרה של סעיף 16 לאמנה.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 12 - אדם הנמצא כחוק בתוך שטחה של מדינה זכותו, לנוע ולבחור את מקום מגוריו באורח חופשי.
  2. סעיף 17 - לא יהיה אדם נתון להתערבות שרירותית או בלתי חוקית בצנעת הפרט שלו, במשפחתו, בביתו או בכתובתו.
 2. Concluding Observations
  1. הערות מסכמות של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות 1998
   1. סעיף 320 - הועדה מגנה הריסת בתי ערבים הן כאמצעי עונשי והן כמענה לבניה שהינה חלקית או כולה "בלתי חוקית". הריסת בתים עומדת בניגוד לחובת המדינה להבטיח אי-התערבות שרירותית בביתו של אדם (סעיף 17), החופש לבחור מקום מגורים (סעיף 12) ושוויון בפני החוק (סעיף 26).
  2. הערות מסכמות של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות 2003
   1. סעיף 16 - תוך הבנת איום הטרור המתמיד, הועדה סבורה שהריסת הבתים או רכוש כאמצעי עונשי למשפחות או לחשודים במעורבות בפעילות חבלנית סותרת זכויות באמנה (לעיל) ועל המדינה לחדול מפרקטיקה זו.
  3. הערות מסכמות של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות, 2010 (الترجمة للّغة العربيّة) (תרגום לעברית)
   1. סעיף 17 - למרות המלצותיה הקודמות של הועדה,ישראל ממשיכה בהרס הרכוש והבתים של משפחות חשודים בטרור. פרקטיקה זו הוגברה באופן בלתי מידתי סביב מבצע "עופרת יצוקה", שהוביל להרס תשתיות אזרחיות כגון בתי חולים ובתי ספר. הועדה מודאגת גם מההריסה המנהלית התכופה של בתים בגדה המערבית ובמזרח ירושלים בשל היעדר היתרי בניה, אשר הנפקתם לפלסטינים מסורבת לעיתים קרובות. יש לחדול מן העונש הקולקטיבי של הריסת בתים וכן לבחון את מדיניות הנפקת היתרי בניה לצורך יישום עקרון אי הפליה כלפי מיעוטים.
   2. סעיף 24 - עולה דאגה בשל טענות על פינוי בכוח של האוכולסייה הבדואית על בסיס חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע) ומהתחשבות בלתי מספקת בצרכים המסורתיים של האוכלוסייה בעבודות התכנון לפיתוח הנגב, בעיקר נוכח העובדה שחקלאות מהווה חלק מהפרנסה והמסורת של האוכלוסייה הבדואית. על ישראל לכבד את זכותה של האוכלוסייה הבדואית לאדמת אבותיה, ללא קשר למיקומה על אדמות המדינה.


צינוק ובידוד

האמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים (CAT) 

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סעיף 16, פסקה א - המדינה תקבל על עצמה למנוע בכל שטח ש בסמכות שיפוטה מעשים אחרים של יחס אכזרי, בלתי-אנושי או משפיל, או עונשים שאינם בחזקת עינויים כמוגדר בסעיף 1, מקום שמעשיה כאמור בוצעו על-ידי או בעידודו או בהסמכתו של עובד ציבור או אדם אחר הממלא תפקיד רשמי, או השלמתם בשתיקה.
 2. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם נגד עינויים ומעשים אכזריים, לא אנושיים ומשפילים אחרים, 2001
   1. סעיף 6(ו) – השימוש בבידוד במעצרים, לרבות במעצרי קטינים, מהווה מקור לדאגה רבה לוועדה.
  2. מסקנות מסכמות של ועדת האמנה נגד עינויים של האו"ם (2009)
   1. סעיף 18 – הוועדה מביעה דאגה מדיווחים של בנושא קידום ושמירה על זכויות אדם וחירויות בסיסיות תוך כדי מאבק בטרור, בנוגע להחזקה בבידוד כאמצעי בידי שירות בתי הסוהר לעידוד קבלת הודאות מקטינים.
   2. סעיף 18 – על המדינה לתקן את החקיקה הקיימת כדי להבטיח שהחזקה בבידוד תהיה אמצעי חריג ומוגבל בזמן ותעלה בקנה אחד עם סטנדרטים בינלאומיים מינימאליים.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 20: Replaces general comment 7 concerning prohibition of torture and cruel treatment or punishment 1992 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 6- בידוד ממושך עשוי להיחשב כהפרה של סעיף 7.
   2. סעיף 11- דרושות הוראות נגד החזקה בבידוד.
 2. Concluding Observations
  1. הערות מסכמות של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות, 1998
   1. סעיף 316- ניתן לבודד אסיר כאמצעי מניעתי, לצורך שמירה על הביטחון, הסדר ובטיחותו של האסיר עצמו. עם זאת, יש להימנע מבידוד ממושך, שכן זה עשוי לעלות לכדי הפרה של סעיף 7 לאמנה.
 3. תלונות פרטים בפני הועדה לזכויות אדם
  1. Guezout et al v. Algeria, 2012
   1. בשנת 1996 בוצע מעצר אלים של מספר אזרחים, שכלל יריות באחד מהם ושימוש באשתו כמגן אנושי. הפצוע ו-2 נשים נלקחו למתקן מעצר, בו בוצעו בעצור עינויים קשים, בין היתר באמצעות מכות חשמל. לאחר החקירה נפגשו בני המשפחה, ולאחר כחודש החזקה בבידוד שוחררו הנשים ואולם נעלמו עקבותיו של העצור. הועדה מניחה שככל הנראה לאחר 11 שנים בבידוד, העצור אינו בין החיים. המדינה הפרה את סעיפים 6, 7, 9 (זכויות עצור)ו-10 (יחס הומני למעוכב) כלפי העצור וכן פסקה 3 לסעיף 2 (סעד אפקטיבי) כלפי כלל המתלוננים.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Union


הפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים