בריאות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

1. טיפול רפואי

    א. הפריה חוץ גופית

          1.  Committee on the Discrimination against Women, General recommendation No. 21

              סעיף 22 - לכל פרט קיימת הזכות לגישה למידע ושירותים בענייני בריאות מינית, רבייה וכדומה. בייחוד יש להסב את תשומת הלב לזכותן של נשים ומתבגרות לקבלת סיוע בעניינים אלה, ומניעת כל כפייה או התערבות                                        של צד שלישי ביכולת הגישה שלהן למידע וקבלת שירות.

         2. Evans_v_UK.pdf Evans v. United Kingdom, no. 6339/05,judgment of Apr. 10, 2007

               זוג מבריטניה החל מתהליכי הפריה חוץ גופית, אולם במהלך התהליך יחסיהם עלו על שרטון והבעל משך את הסכמתו לתהליכי ההפריה. בין היתר, האישה טענה כי הפסקת הליכי ההפריה פוגעת בזכותה לחיים פרטיות                                     (על פי סעיף 8 לאמנה האירופאית לזכויות אדם). בהתאם לדעת ביהמ"ש הבריטי, ביהמ"ש האירופאי לזכויות אדם קבע כי אין פגיעה בזכות האישה לפרטיות.


    ב. מוגבלויות פיזיות
       1. CRDP
         א. סעיף 12(2) – על המדינות לעמוד בארבע הדרישות הבאות:
           (א) להקטין את שיעור תמותת התינוקות לשם קידום בריאות הילדים במדינה;
           (ב) לשפר את כל ההיבטים הקשורים בהיגיינה סביבתית ותעשייתית;
           (ג) למנוע, לטפל ולשלוט בתפוצת מחלות מסוגים שונים;
           (ד) יצירת תנאים המוודאים את קיומם של שירותים רפואיים לכל סוגי הבעיות הרפואיות.

        ב. סעיף 12(3) - על המדינות לאפשר גישה לכל בעלי המוגבלויות לקבלת תמיכה לשם מימוש יכולותיהם השכליות והמשפטיות.

      2. CESCR, General comment no. 14
       א. סעיף 12 - על המדינה לקדם בדרכים שונות את יכולתם של אנשים ונשים להסכים באופן מודע לטיפולים רפואיים. המדינות יעשו זאת תוך אימוץ תפיסות המקדמות זמינות, נגישות, הכלה ואיכות של המידע הרפואי הניתן                                   למטופלים

ג. פונדקאות
1. ECHR - ביהמ"ש האירופאי לזכויות אדם

                Mennesoon v. France (26/4/2014); Labassee v. France (26/6/2014) – בשני המקרים צרפת סירבה להכיר בהליך פונדקאות שנעשה בארה"ב. ביהמ"ש קבע כי בעוד שהזכות לחיי משפחה (המעוגנת בסעיף                                         8 לאמנה האירופאית לזכויות אדם) אינה נפגעת עקב מדיניותה של צרפת, הזכות לפרטיות, המוגנת גם היא בסעיף זה) אכן נפגעת ועל כן החלטתה של צרפת נפסלת.

ד.  קרובי משפחה - משפחה גרעינית במקרי מוות או מחלת נפש

  1.  Human Rights Committee, General comment No. 28, para. 28 - כחלק מחובותיה של המשפחה הקרובה יש לכלול גם את החובה להתנהג בשוויון כלפי בני ובנות המשפחה בכל הנוגע לחינוך, טיפול רפואי ועוד.
  2.  Committee on the Rights of the Child, General comment No. 7, para. 15 - משמעות המונח משפחה משתנה בהתאם להקשר. כך למשל, ביחס לטובת הילד (לדוגמה, תמיכה בו במהלך הליכים רפואיים וכדומה) משפחה תוגדר באופן נרחב כך שאינטרס טובת הילד יישמר.
  3.  European Commission on Human Rights
    (Boyle v. United Kingdom, Eur. Comm'n H.R., no. 282-B (1994 – בחסות סעיף 8 לאמנה האירופאית לזכויות אדם, גם לבני המשפחה המורחבת קיימת עקרונית הזכות לקיים קשר עם בני משפחתם (במקרה של פסק הדין: קשר בין דוד לאחיינו)


חזרה לתוכן העניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים