בתי דין צבאיים

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 3, סעיף 14, פסקה 1 - הכל שווים בפני בתי המשפט ובתי הדין.
 2. General comments
  1. General Comment No. 32: Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial 2007
   1. סעיף 22 - הוראות סעיף 14 חלות על כל בתי המשפט והדין. קיום בתי דין צבאיים ושיפוט אזרחים בהם מעורר בעיות קשות בנוגע ליחס בלתי שוויוני או לדרישה לשיפוט בלתי תלוי. האמנה אינה אוסרת קיומם של בתי דין אלו, עם זאת על שיפוט אזרחים בהם להיות חריג ביותר ולעמוד בערובות שמופיעות בפסקאות סעיף 14.
 3. Concluding Observations
  1. הערות מסכמות של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות 1998
   1. סעיף 317- בנוגע למעצר מנהלי, הועדה מודאגת שפלסטינים המעוכבים על סמך צו צבאי בשטחים הכבושים אינם זוכים לאותה ביקורת שיפוטית לה זוכים מעוכבים בתוך ישראל שנעצרו על בסיס החוק הפנימי. הועדה סבורה כי יש למלא את הדרישה לפיקוח משפטי אפקטיבי במהלך מעצר מנהלי.
  2. הערות מסכמות של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות, 2010 (الترجمة للّغة العربيّة) (תרגום לעברית)
   1. סעיף 22- הועדה מודאגת מהבדלים אשר עולים בין אופיו של משפט הנוער החל בישראל לבין זה החל לאור צווים צבאיים בגדה המערבית. בהתאם לצווים, קטינים מגיל 16 נשפטים כבגירים, גם כאשר העבירה בוצעה כשהיו מתחת לגיל 16. החקירה נערכת שלא בנוכחות ההורים או עורך דין ואינה מתועדת, הילדים אינם מיודעים בנוגע לכתב האישום בשפה המובנת להם ועשויים להיות עצורים עד ל-8 ימים עד שיהיו מובאים לפני שופט צבאי. ישנן טענות בנוגע לעינויים ויחס אכזרי כלפי עבריינים קטינים. על ישראל להבטיח כי ילדים לא ישפטו כמבוגרים, כי הליכים אלו יינקטו בבתי משפט צבאיים כמוצא אחרון, בהתאם לסטנדרטים של משפט הוגן, שהוריו של הילד יקבלו הודעה ויינתן לו סיוע משפטי.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Union
הפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים