הגדרה משפטית של משפחה

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

כללי

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 16(3) - המשפחה היא היחידה הטבעית והבסיסית של החברה והיא זכאית להגנה של החברה ושל המדינה.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 17- אין להתערב בצנעת הפרט, במשפחתו או בביתו.
  2. סעיף 23- המשפחה היא היחידה הקיבוצית הטבעית והיסודית של החברה, והיא זכאית להגנה מטעם החברה והמדינה.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 15: The Position of Aliens under the Covenant (תרגום לעברית)
   1. סעיף 7- איסור התערבות שרירותית או בלתי חוקית בפרטיות של זרים ובמשפחתם.
  2. General Comment No. 16: The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation (תרגום לעברית)
   1. סעיף 5- 'משפחה' פרשנות רחבה הכוללת את כל המשמעויות המקובלות באותה חברה. 'בית'- המקום בו אדם מתגורר או מבצע את עיסוקו כרגיל.
  3. General Comment No. 17: Rights of the child (תרגום לעברית)
   1. סעיף 6- פרשנות רחבה של 'משפחה', לפי המשמעויות המקובלות באותה חברה. אחריות מדינית לספק לילד סביבה משפחתית נאותה.
  1. General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses
   1. סעיף 2- אין הגדרה קבועה של משפחה משום שבמקומות שונים ההגדרה שונה. אולם אם משפחה מוגדרת ככזו לפי הדין של המדינה, היא תהיה מוגנת לפי סעיף 23 לאמנה.
   2. סעיף 3 – החברה אחראית להגן על המשפחה, ועל המדינה לאפשר ולוודא שהחברה מגנה על משפחות.
  2. General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women (תרגום לעברית)
   1. סעיף 27 – כשמכירים במשפחה לפי סעיף 23 לאמנה, חשוב לקבל את רעיון ריבוי הצורות של משפחה, ולהבטיח יחס שווה לנשים בהקשר זה.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)


 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 10- המשפחה היא יחידת היסוד הטבעית של החברה
 2. General Comments
  1. General Comment No. 4: The Right to Adequate housing
   1. סעיף 6- יש לקבל הגדרה גמישה של 'משפחה', כדי להתאים את האמנה לשינויים שחלו מאז שנחתמה.
  2. General Comment No. 5: Persons with Disabilities
   1. סעיף 30 – פרשנות רחבה למשפחה ובהתאם לתרבות.
  3. General comment No. 23 (2016) on the right to just and favourable conditions of work (article 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
   1. סעיף 36- בעת נקיטת אמצעים אשר נועדו לאזן בין העבודה לחיי המשפחה, אין להניח הנחות סטראוטיפיות לגבי תפקידיהם של גברים ונשים במשק הבית.

החלטות ופרשנויות

מפגש 31 של מועצת זכויות האדם של האו"ם - 2016

 1. סעיף 49 - פרשנות סעיף 10 ל- CESCR מטילה על המדינה אחריות פוזיטיבית לספק הגנה ותמיכה רחבות למשפחות.האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. מבוא – המשפחה היא קבוצת יסוד לחברה וסביבה טבעית להתפתחות ולרווחה של כל בניה, ובפרט ילדים.
  2. סעיף 16 - איסור התערבות שרירותית או בלתי חוקית בפרטיות הילד או במשפחתו.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood
   1. סעיף 15 – מגוון סוגי מבנים חברתיים, הדואגים לרווחתו, טיפוחו והתפתחותו של ילד צעיר.
   2. סעיף 19 – בפועל יש דפוסי משפחה שונים ומשתנים באזורים שונים, נבדלים בגודל המשפחה, בתפקיד ההורים, וסידורים שונים של גידול ילדים. התפתחות הילד תלויה במספר קטן של דמויות קבועות. באופן טיפוסי מדובר בשילוב של אם, אב, אחים, סבים וחברים אחרים במשפחה המורחבת.
  2. General Comment No. 14: The Right of The Child to Have His or Her Best Interests a Primary Considerationas 
   1. סעיף 65 – כשנדרשת הפרדת ילדים מהוריהם, יש לשמר את קשריהם עם ההורים ועם בני המשפחה: אחים, קרובי משפחה ואנשים שאליהם הילדים קשורים בקשר אישי חזק.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Recommendations
  1. General Comment No. 21: Equality in Marriage and Family Relations (תרגום לעברית)
   1. סעיף 13 – הכרה במגוון סוגי משפחות. חובה להתייחס לנשים במשפחה בהתאם לעקרונות השוויון והצדק, יהא סוג המשפחה אשר יהא.
  2. General recommendation on article 16 Economic consequences of marriage, family relations and their dissolution (תרגום לעברית)
   1. סעיף 1 – המשפחה היא יחידה בסיסית בחברה. זוהי יחידה חברתית, משפטית, כלכלית ולפעמים דתית.

  סוגי תאים משפחתיים

 משפחה גרעינית ומורחבת 

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 5 – הכרה במשפחה המורחבת ואף הקהילה כאחראיות לילד, לפי הנהוג במסורת המקומית.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 3: HIV/AIDS and the Rights of the Children
   1. סעיף 34 – המשפחה המורחבת היא המסגרת הכי פחות טראומטית לטיפול ביתומים, בהיעדר חלופות מתאימות.
  2. General Comment No. 4: Adolescent Health and the Development in the Context of the Convention of the Rights of the Child
  3. סעיף 15 – סביבה משפחתית, לרבות משפחה מורחבת והקהילה וכל בעלי אחריות משפטית לילד.
  4. General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood
   1. סעיף 8 – הישרדות והתפתחות תקינה של הילד תלויה בקשר עם הקרובים לו, לרבות משפחתו המורחבת.
   2. סעיף 14(b) – התייחסות למשפחה מורחבת כחלק אפשרי מחיי היומיום המשפחתיים.
   3. סעיף 15 – תפקיד המשפחה בהבטחת זכויות הילד, לרבות משפחה מורחבת.
  5. General Comment No. 14: The Right of The Child to Have His or Her Best Interests a Primary Considerationas 
   1. סעיף 59 – המושג 'משפחה' במבוא לאמנה יפורש בהרחבה, לרבות משפחה ביולוגית, מאמצת או אומנה, או בני המשפחה המורחבת.
   2. סעיף 70 – שימור סביבה משפחתית לילד במובן רחב, משפחה מורחבת כגון סבים, דודים ודודות וכן חברים, בי"ס וכן הסביבה המורחבת.
  6. General Comment No. 15: The Right of the Child to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Health
   1. סעיף 61 – יש ללמד משפחות ומשפחות מורחבות על בריאות הילד.
   2. סעיף 67 – ילדים מושפעים מהוריהם וממשפחתם המורחבת ולכן חשוב לחנך להורות טובה.

 משפחה 'מסורתית' 

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood
  1. סעיף 15 –סוגים שונים של משפחה, במבנים חברתיים מסורתיים או מודרניים.
  2. סעיף 19 - התפתחות הילד תלויה במספר קטן של דמויות קבועות. באופן טיפוסי מדובר בשילוב של אם, אב, אחים, סבים וחברים אחרים במשפחה המורחבת.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19
  1. סעיף 15 - לנשים הזכות לזכויות ולהגנה שווה בתוך המשפחה.

 זוגות שאינם נשואים 

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses
   1. סעיף 2- לאור קיומם של סוגים שונים של משפחה, כמו זוגות שאינם נשואים וילדיהם על המדינות להגדיר את מידת ההכרה בסוגים כאלה של משפחות ואת מידת ההגנה שמעניק להן הדין המדינתי.
  2. General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women
   1. סעיף 27 - הכרה בסוגים שונים של משפחות, לרבות זוגות שאינם נשואים וילדיהם. גם במשפחות כאלה ראוי להבטיח שוויון זכויות לנשים.האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)


 1. General Comment No. 20: Non-discrimination in Economic, Social and Cultural Rights(תרגום לעברית)
  1. סעיף 26 – אין להפלות ילדים שנולדו מחוץ למסגרת נישואים.
  2. סעיף 31 – מניעת תנאים סוציאליים מזוגות שאינם נשואים תעשה על בסיס קריטריון אובייקטיבי בלבד.

 משפחות חד-הוריות 

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses
   1. סעיף 2- לאור קיומם של סוגים שונים של משפחות, כמו חד-הוריים וילדיהם, על המדינות להגדיר את מידת ההכרה בסוגים כאלה של משפחות ואת מידת ההגנה שמעניק להן הדין המדינתי.
  1. General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women (תרגום לעברית)
   1. סעיף 27 – משפחות חד הוריות מורכבות לעתים מאישה יחידה המטפלת בילד אחד או יותר, ויש לאפשר לאם למלא את תפקידה ההורי באופן שוויוני לגבר המצוי בסיטואציה דומה.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 12: The Right to Adequate Food
   1. סעיף 1 – הכרה בזכות גם למשפחות חד-הוריות.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 21: Equality in Marriage and Family Relations
   1. סעיף 28 – יש נשים רבות שהן רווקות או גרושות ואחראיות לפרנסת משפחה. תפיסה קניינית לפיה הגבר הוא מפרנס המשפחה אינה ריאליסטית, וכל חלוקת רכוש צריכה להיעשות באופן שאינו מפלה ושאינו מניח כי הגבר לבדו הוא מפרנס המשפחה.
 1. General Recommendations
  1. 34 General Recommendation No. 34 (2016) on the rights of rural women
   1. סעיף 32- לנשים זכויות שוות בנישואין ובמשפחה. נשים ונערות באיזורים כפריים נמצאות בסיכון גבוה יותר לנישואים ולהריון כפויים. כמו כן, פוליגמיה פוגעת באופן חמור בשוויון בין המינים בנישואין ובתא המשפחתי.

 משפחות חד-מיניות 

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

General Comments

 1. General recommendation on article 16 Economic consequences of marriage, family relations and their dissolution (תרגום לעברית)
  1. סעיף 18 – יש לטפל בהפליה על בסיס מין ומגדר בכל סוג של משפחה או יחסים משפחתיים.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)


פסיקה וטריבונלים בינלאומיים

Communication No. 941/2000- Young v. Australia- סירוב המדינה להכיר באלמן/נה של בן זוג מאותו המין כ"תלוי" לצורך קבלת כספים, כשהחוק לא מתנה זאת בפירוש בנישואין בין גבר ואישה בלבד, סותרת את ס' 26 לאמנה הקובע שוויון בפני החוק.

Communication No. 902/1999 Joslin et al v. New Zealand - סירוב המדינה להכיר לרשום זוגות חד מיניים סותרת את ס' 16,17,23 ו- 26 לאמנה. במיוחד את ס' 23 המתייחס לזכות להנשא.

חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים