הגנה על זכויות חברתיות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

כללי

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 4 - לא תוכר הגבלה של הזכויות המנויות באמנה שלא נקבעה בחוק המדינתי, ובלבד שהגבלה זו תהלום את טבען של הזכויות המנויות באמנה ותעשה לשם קידום הרווחה הכללית בחברה דמוקרטית.

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 29(1) – במימוש חירויותיו וזכויותיו, האדם יהיה כפוף רק להגבלות על פי חוק במטרה להבטיח את מימושם המלא על ידי אחרים, ושמירה על כללי מוסר, הסדר הציבורי והרווחה הכללית של חברה דמוקרטית.


החובה המוטלת על המדינה

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment 20 : Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (article 2), 2009 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 7 - האיסור על הפליה מטיל חובה מידית ורוחבית על המדינות להבטיח את אי-ההפליה בהגשמת כלאחת מהזכויות המנויות באמנה.

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 4 - המדינות מתחייבות להכריז כעבירה ענישה בחוק כל הפצה של רעיונות המבוססים על עליונות גזעית או שנאה גזעית, הסתה לאפליה גזעית, וכן כל מעשי אלימות, או הסתה למעשים כאמור, נגד כל גזע או קבוצת בני אדם בעלי צבע או מוצא אתני אחר, וכמו כן אספקת כל סיוע לפעילויות גזעיות, לרבות מימונן; להכריז כבלתי חוקיים ולאסור ארגונים, וכן פעילויות תעמולה מאורגנות, וכל פעילויות תעמולה אחרות, המעודדים ומעוררים אפליה גזעית, ולהכיר השתתפות בארגונים ובפעילויות כאמור כעבירה ענישה בחוק; לא להתיר לרשויות הציבוריות או למוסדות ציבור, לאומיים או מקומיים, לעודד או לעורר אפליה גזעית


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים