הזכות לבריאות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

היקף הזכות

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 12 - הזכות לבריאות כוללת הן בריאות גופנית והן בריאות נפשית
 2. General Comments
  1. General Comment 14 : right to the highest attainable standard of health (art.12), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 1 – הזכות לבריאות הינה זכות בסיסית והכרחית להגשמת זכויות אדם נוספות. כל אדם זכאי ליהנות מרמת הבריאות הגבוהה ביותר המאפשרת חיים בכבוד.
   2. סעיף 8 – הזכות לבריאות אינה שווה לזכות "להיות בריא", אלא הזכות לבריאות כוללת חירויות וזכויות. החירויות כוללת את הזכות לשליטה בגוף ובבריאות האדם, לרבות חירות מינית והחירות מהפרעה ועינויים. הזכויות כוללות את הזכות למערכת הגנה על הבריאות המאפשרת הזדמנות שווה לכל להגיע לרמת הבריאות הגבוהה ביותר.
   3. סעיף 9 – רמת הבריאות הגבוהה ביותר תקבע בהתאם לתנאים הביולוגיים והסוציו-אקונומיים של כל אדם, ובהתאם למשאבים הזמינים למדינה. משום שרמת הבריאות של אדם תלויה גם במאפיינים גנטיים שלו, וגם במאפיינים רצוניים כמו סגנון חיים, יש לראות את הזכות לבריאות כזכות הכוללת שימוש בשירותי בריאות ותנאים המאפשרים להגשים את רמת הבריאות הגבוהה ביותר.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 24(1) – המדינות החברות מכירות בזכותו של ילד ליהנות מבריאות ברמה הגבוהה ביותר הניתנת להשגה ולאמצעים לטיפול במחלות ושיקום הבריאות. המדינות החברות ישתדלו להבטיח כי משום ילד לא תישלל הגישה לשירותי טיפול ובריאות.

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 5(5)(iv) - המדינות יערבו לשוויון בפני החוק, ובייחוד ביישום הזכות לתברואה ציבורית ולטיפול רפואי

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW) 

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 3, סעיף 14, פסקה 2ב – תבוטל כל אפליה נגד נשים מאזורים כפריים, במיוחד יבטיחו לאותן נשים את זכות הגישה לשירותי בריאות נאותים, לרבות מידע, ייעוץ ושירותי תכנון המשפחה.


חובת המדינה

כללי

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 24(4) – המדינות החברות מתחייבות לקדם ולעודד שיתוף פעולה בינלאומי במטרה להשיג בהדרגה מימוש מלא לזכות לבריאות.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment 14 : right to the highest attainable standard of health (art.12), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 20 – הועדה ממליצה למדינות לאמץ תכניות המותאמות למגדרים השונים, במטרה לקדם בצורה המיטבית את בריאות הנשים והגברים.

הפחתה בשיעור לידה דמה ותמותת תינוקות, והתפתחותו המלאה של הילד

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW) 

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 12 – מדינות יבטיחו גישה לשירותי בריאות, לרבות כאלה הנוגעים לתכנון המשפחה, ויבטיחו לנשים בתקופת ההיריון, הלידה, ולאחר הלידה שירותי חינם והזנה מתאימה ככל שהדבר נחוץ.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 12(2)(א) - הפחתה בשיעור לידה דמה ותמותת תינוקות, והתפתחותו המלאה של הילד
 2. General Comments
  1. General Comment 14 : right to the highest attainable standard of health (art.12), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 14 – על המדינה להבטיח גישה למידע הנוגע לבריאות הילד והאם, ואת האמצעים להגשמת הנדרש לפי מידע זה.

שיפור בכל היבטי ההיגיינה הסביבתית והתעשייתית

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 12(2)(ב) - שיפור בכל היבטי ההיגיינה הסביבתית והתעשייתית
 2. General Comments
  1. General Comment 14 : right to the highest attainable standard of health (art.12), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 15 – הזכות לסביבת עבודה הגיינית כוללת, בין היתר, את החובה לנקוט בצעדי מנע לתאונות עבודה ומחלות תעסוקתיות.

מניעת מחלות מדבקות, מקומיות, תעסוקתיות ואחרות. טיפול במחלות אלה ופיקוח עליהן

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 12(2)(ג) – מניעת מחלות מדבקות, מקומיות, תעסוקתיות ואחרות. טיפול במחלות אלה ופיקוח עליהן
 2. General Comments
  1. General Comment 14 : right to the highest attainable standard of health (art.12), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 16 – הזכות למניעת מחלות מדבקות כוללת את חובת המדינה לאמץ תכניות מניעה ותכניות חינוכיות למחלות הקשורות בהתנהלות בני האדם, כמו מחלות המועברות במגע מיני, ומחלות הפוגעות ברבייה.

הבטחת שירותי בריאות וטיפול רפואי נאותים לכל במקרה של מחלה

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 12(2)(ד) – הבטחת שירותי בריאות וטיפול רפואי נאותים לכל במקרה של מחלה
 2. הערות כלליות
  1. ( General comment No. 16 (2005) The equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights (art. 3 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 29 – לפי סעיף 12 למדינה חובה לנקוט בצעדים למימוש הזכות של כל אדם להנאה מסטנדרט הבריאות הגבוהה ביותר שהוא בר-השגה. מחייב את המדינות להסיר מכשולים היכולים למנוע מגברים ומנשים גישה שווה לשירותי בריאות.


אוכלוסיות מוחלשות

נשים

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment 14 : right to the highest attainable standard of health (art.12), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 21 – במטרה לבטל את ההפליה נגד נשים, יש לאמץ תכניות אסטרטגיות מדינתיות שיאפשרו את קידום בריאות הנשים במהלך חייהן.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW) 

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 3, סעיף 12, פסקה 1 - תבוטל כל אפליה נגד נשים בתחום הטיפול הרפואי על מנת להבטיח, על בסיס שוויון בין גברים ונשים, גישה לשירותי בריאות, לרבות כאלה הנוגעים לתכנון המשפחה.
  2. פרק 3, סעיף 14, פסקה 2ב – תבוטל כל אפליה נגד נשים מאזורים כפריים, במיוחד יבטיחו לאותן נשים את זכות הגישה לשירותי בריאות נאותים, לרבות מידע, ייעוץ ושירותי תכנון המשפחה.
 2. General comments
  1. [http://eidhr.wiki.huji.ac.il/images/CEDAW_GR24.pdf
   1. סעיף 1 – הוועדה בדבר ביעור על צורות האפליה נגד נשים מכירה בגישה לטיפול רפואי כזכות יסוד על-פי האמנה בדבר ביעור על צורות האפליה נגד נשים.
   2. סעיף 2 – על המדינות הפועלות לפי סעיף 12 לאמנה, לבטל על אפליה נגד נשים בגישה שלמרכזים לטיפול רפואי לכל אורך חייהן.

תינוקות וילדים

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment 14 : right to the highest attainable standard of health (art.12), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 22 – על המדינות לאמץ תכניות שיפחיתו את שיעור המיתה בינקות, וישפרו את רמת הבריאות של תינוקות וילדים.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 25 – המדינות החברות בזכות הילד המושם על ידי רשויות מוסמכות לצורך סיעוד או טיפול בבריאותו הגופנית או הנפשית, לביקורת תקופתית של הטיפול הניתן לו ושל שאר הנסיבות הנוגעות להשמתו כאמור.

מתבגרים

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment 14 : right to the highest attainable standard of health (art.12), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 23 – על המדינות לפתח מערכת בריאות בטוחה ותומכת למתבגרים, שתיתן להם את ההזדמנות להשתתף בהחלטות שישפיעו על מהלך חייהם, לבנות כישורי חיים, לרכוש מידע ראוי, להתייעץ, ולדון בהתנהלותם המשפיעה על הבריאות שלהם.

אוכלוסייה מבוגרת

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment 14 : right to the highest attainable standard of health (art.12), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 25 – בכל הנוגע לבריאות האוכלוסייה המבוגרת, הועדה מדגישה את חשיבות האימוץ של גישה אינטגרטיבית המשלבת אמצעיים מניעתיים, מרפאים ושיקומיים.

אנשים עם מוגבלויות

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment 14 : right to the highest attainable standard of health (art.12), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 26 – על המדינות להבטיח אי-הפליה של אנשים עם מוגבלויות גם במערכת הבריאות הפרטית, ולא רק בזו הממלכתית.

אוכלוסיות ילידות

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment 14 : right to the highest attainable standard of health (art.12), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 27 – יש לאפשר לאוכלוסיות ילידות גישה למערכות בריאות המותאמות להן, בהתחשב בצרכיהן התרבותיים, ובמערכות הבריאות המסורתיות שלהן.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים