הזכות לחינוך

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

מטרת החינוך

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 26(2) - החינוך יהיה מכוון לפיתוח מלא של האישיות ולחיזוק הכבוד לזכויות אדם וחירויות בסיסיות. החינוך יקדם הבנה, סובלנות וחברות. החינוך יקדם את מטרות האו"ם בשמירה על השלום.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 13 – פיתוח מלא של אישיות האדם וכבודו, חיזוק הכיבוד של זכויות האדם וחירויות היסוד. החינוך נועד לאפשר לכל אדם להשתתף בחברה חופשית, ולקדם סובלנות ושלום
 2. General Comments
  1. General Comment 13 : The right to education (art.13), 1999
   1. סעיף 3 – כל המדינות מסכימות שמערכות החינוך, בין אם פרטיות או ציבוריות, רשמיות או לא רשמיות, צריכות להגשים את המטרות המנויות בסעיף 26(2) להכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם ובסעיף 13(1) לאמנה. סעיף 13(1) לאמנה מוסיף שלוש מטרות והן: קידום תחושת הערך והכבוד העצמי, לאפשר לכל להשתתף באופן מלא בחברה חופשית ולקדם הבנה בין קבוצות אתניות שונות.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 28(3) – המדינות החברות יקדמו ויעודדו שיתוף פעולה בינלאומי בעניינים הנוגעים לחינוך, במיוחד כדי לתרום לביעור הבערות והאנאלפביתיות בעולם כולו, ולהקל על הגישה לידע מדעי טכני ולשיטות הוראה מודרניות.
  2. סעיף 29(1)(ג) – חינוך הילד יכוון לפיתוח יחס כבוד להורי הילד, לזהותו התרבותית, ללשונו וכן לערכיה הלאומיים של הארץ בה מתגורר הילד, לארץ מוצאו ולתרבויות שונות מתרבותו הוא.
 2. General Comments
  1. General Comment 1: The aims of education (article 29(1)), 2001
   1. סעיף 1 - לחינוך חשיבות מרחיקת לכת בהגשמת העיקרון המצוי בבסיס האמנה והוא הכבוד הבסיסי של כל ילד.
   2. סעיף 15 - ניתן לראות בהוראות סעיף 29(1) לאמנה כמניח את היסודות לחינוך לכיבוד זכויות אדם


מאפייני הזכות

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 26(1) - לכל אדם הזכות לחינוך, החינוך, לפחות היסודי, יהיה חופשי.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment 11 : Plans of action for primary education (art.14), 1999
   1. סעיף 1 – הזכות לחינוך הינה זכות אדם בפני עצמה, אך גם אמצעי הכרחי להגשמת זכויות אדם נוספות. החינוך הינו הכלי המרכזי בידי מבוגרים וילדים הנמצאים בשוליים החברתיים והכלכליים לצאת ממעגל העוני ולהשתתף באופן מלא בקהילותיהם.
   2. סעיף 6 – אופן הגשמת הזכות לחינוך יכול להשתנות ממדינה למדינה, אולם בכל המדינות הוא צריך להיות בעל ארבעת המאפיינים הבאים: זמינות, נגישות, קבלה (הכלה) וגמישות.
   3. סעיף 7 – ביישום ארבעת המאפיינים הנ"ל טובת התלמידים תהא השיקול המרכזי

היקף הזכות

כללי

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 26(1) - החינוך היסודי יהיה חופשי ויינתן בחינם. חינוך טכני ומקצועי יהיה זמין וחינוך גבוה יהיה נגיש על בסיס של התאמה.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 28 (1)– המדינות החברות מכירות בזכותו של הילד לחינוך ומתוך כוונה להשיג זכות זו בהדרגה, על בסיס הזדמנות שווה ידאגו שיהא חינוך יסודי חובה חינם פתוח לכל, יעודדו את פיתוחן וזמינותן של צורות חינוך תיכון, לרבות חינוך כללי ומקצועי, וידאגו לכך שהשכלה גבוהה תהא נגישה לכל על בסיס של כשירות.

חופש אקדמי

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment 14 : The right to education (art.13), 1999
   1. סעיף 38 – הועדה מצאה שהזכות לחינוך יכולה להיות מוגשמת באופן מלא רק באם המורים והתלמידים נהנים מחופש אקדמי. הזכות לחופש אקדמי ועצמאות מוסדית היא חשובה ביותר במוסדות החינוך הגבוה, משום שהמרצים והסטודנטים במוסדות אלה הם החשופים ביותר לפגיעה בחירות האקדמית.

הזכות לחינוך בסיסי

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 13(2)(א) – הזכות לחינוך בסיסי: חינוך יסוד חובה חינם וזמין לכל
  2. סעיף 14 – מדינה שלא היה ביכולתה להבטיח חינוך יסודי חינם, מתחייבת לאמץ בתוך שנתיים תכנית שתאפשר הבטחת חינוך כזה בתוך מספר שנים סביר שיקבע בתכנית זו
 2. General Comments
  1. General Comment 13 : The right to education (art.13), 1999
   1. סעיף 10 – החינוך היסודי צריך להיות מחייב ולהינתן ללא עלות בכל המדינות
   2. סעיף 23 – הזכות לחינוך בסיסי תקפה לכלל האנשים שלא הגשימו את צרכיהם החינוכיים, ללא תלות בשאלה האם נכחו קודם לכן במסגרות חינוכיות.

הזכות לחינוך ברמת תיכון

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 13(2)(ב) – הזכות לחינוך ברמת תיכון, לרבות תיכון טכני ומקצועי יהא זמין ונגיש לכל, לרבות הנהגתו בשלבים
 2. General Comments
  1. General Comment 13 : The right to education (art.13), 1999
   1. סעיף 12 – למרות שתוכן החינוך ברמת תיכון יכול שישתנה בין מדינה למדינה ועל פני ציר הזמן, הוא יכלול השלמה של החינוך היסודי, ובניית יסודות לחיים של למידה והתפתחות אנושית, לצד הכנה לחינוך גבוה וחינוך מקצועי

חינוך טכני ומקצועי

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 13(2)(ב) – הזכות לחינוך ברמת תיכון, לרבות תיכון טכני ומקצועי יהא זמין ונגיש לכל, לרבות הנהגתו בשלבים
 2. General Comments
  1. General Comment 13 : The right to education (art.13), 1999
   1. סעיף 15 – הזכות לחינוך טכני ומקצועי היא חלק הן מהזכות לחינוך והן מהזכות לעבודה.
   2. סעיף 16 – היכרות עם טכנולוגיה ועולם העבודה צריכה להיות חלק הן מהחינוך הטכני-מקצועי והן מהחינוך הכללי.

הזכות לחינוך גבוה

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 13(2)(ג) – חינוך גבוה יהא נגיש באותה מידה לכל
 2. General Comments
  1. General Comment 13 : The right to education (art.13), 1999
   1. סעיף 19 – בשונה מחינוך משני, חינוך גבוה אינו צריך להיות נגיש לכל, אלא יכול להיות נגיש על בסיס יכולת.


מערכת בתי הספר

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 13(2)(ה) – יש לפתח את מערכת בתי הספר בכל הרמות, להקים שיטה למתן מלגות, ולשפר בהתמדה את תנאי סגל ההוראה
  2. סעיף 14 – מדינה שלא היה ביכולתה להבטיח חינוך יסודי חינם, מתחייבת לאמץ בתוך שנתיים תכנית שתאפשר הבטחת חינוך כזה בתוך מספר שנים סביר שיקבע בתכנית זו
 2. General Comments
  1. General Comment 11 : Plans of action for primary education (art.14), 1999
   1. סעיף 4 - תכניות הפעולה ליישום הזכות לחינוך יסודי חשובות במיוחד משום שלרוב היעדר חינוך יסודי חושף את הילדים לפגיעה בזכויות בסיסיות נוספות, למשל להעסקתם בתנאים בלתי הוגנים
   2. סעיף 8 - מפרט את מרכיבי התכנית ליישום אותה נדרשות המדינות לגבש בתוך שנתיים
  1. General Comment 13 : The right to education (art.13), 1999
   1. סעיף 25 – על כל מדינה לפתח תכנית אסטרטגית לפיתוח המערכת החינוכית בכל הרמות.
   2. סעיף 27 – למרות שסעיף 13(2)(e) לאמנה מחייב שיפור מתמיד בתנאים הפיזיים של צוותי ההוראה, בפועל חלה הרעה בתנאים אלה במדינות רבות. הועדה מפצירה במדינות לנקוט בצעדים שישפרו תנאים אלה, ולדווח על ההתקדמות בהקדם.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 29(2) - ליחידים וגופים יש חופש לכונן ולהנחות מוסדות חינוכיים, בכפוף למטרות החינוך המפורטות באמנה, ולדרישות כי החינוך במוסדות אלה יענה על דרישות מינימום שייקבעו בחוק.

משמעת בבתי הספר

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment 13 : The right to education (art.13), 1999
   1. סעיף 41 – לדעת הועדה, עונשים גופניים אינם עולים בקנה אחד עם דיני זכויות האדם ועם הוראות האמנה. ישנן צורות נוספות של אמצעי משמעת בבתי ספר שיכולות לסתור את הוראות האמנה ולפגוע בכבוד האדם כמו השפלה פומבית, והן אסורות. על המדינות החובה לוודא כי אמצעים אלה אינם ננקטים בשום מוסד חינוכי.


הזכות לחופש חינוכי

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 26(3) - להורים יש את זכות הבחירה לחינוך ילדיהם.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 12(3) – להורים החופש לבחור לילדיהם בתי ספר שאינם ממלכתיים, העומדים בנורמות חינוכיות מינימליות, על מנת שחינוך הילדים הדתי והמוסרי יהא בהתאם לרצון ההורים.
 2. General Comments
  1. General Comment 13 : The right to education (art.13), 1999
   1. סעיף 28 – סעיף 13(3) לאמנה מבקש להבטיח את החופש החינוכי של הורים ואפוטרופוסים. במערכת בתי הספר הממלכתיים אין מניעה ללמד נושאים של היסטוריה כללית, דתות ותרבויות, כל עוד שאלה מוצגים בצורה שאינה מוטה, בצורה אובייקטיבית ומתוך כבוד לחופש הדעה המצפון והביטוי.
   2. סעיף 29 – להורים ואפוטרופוסים יש אמנם את הזכות לבחור במערכת חינוך פרטית לילדיהם, כל עוד שמערכת זו עומדת בסטנדרטים חינוכיים מינימליים שייקבעו על ידי המדינות.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 29(2) - ליחידים וגופים יש חופש לכונן ולהנחות מוסדות חינוכיים, בכפוף למטרות החינוך המפורטות באמנה, ולדרישות כי החינוך במוסדות אלה יענה על דרישות מינימום שייקבעו בחוק.


שוויון הזדמנויות

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 13(2)(ג) – חינוך גבוה יהא נגיש באותה מידה לכל.
  2. סעיף 13(2)(ד) – יוגבר החינוך הבסיסי למי שלא קיבלו את חינוכו היסודי או לא השלימו את תקופתו המלאה
 2. General Comments
  1. General Comment 13 : The right to education (art.13), 1999
   1. סעיף 31 – האיסור על הפליה בסעיף 2(2) לאמנה ייושם באופן מידי וללא תלות במשאבים העומדים לרשות המדינה, כך גם לגבי כלל ההיבטים של הזכות לחינוך.
   2. סעיף 32 – נקיטת אמצעים זמניים של העדפה מתקנת אינם מהווים הפרה של האיסור על הפליה.
 3. Concluding Observation
  1. הערות סיכום של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות בישראל, 2011
   1. פסקה 19 - המדינה לא מאפשרת נגישות מספיקה לחינוך מיני לכלל הציבור ובמיוחד לילדים ולנשים ערביות בשטחים .
   2. פסקה 30 - יש חוסר שוויון בטיפול בנשים בדואיות בנוגע להשכלה. על המדינה לנקוט צעדים בכדי למגר את תופעת אי השוויון.
   3. פסקה 33 - שיעור הנשירה מבתי ספר במגזר הערבי גבוה בצורה משמעותית משיעור הנשירה במגזר היהודי. יש לשלב אותם כחלק ממערכת החינוך הכללית ולדאוג לקידומם.
   4. פסקה 34 - מערכת החינוך לא נגישה מספיק לאנשים עם מוגבלויות שלא יכולים להשתלב כראוי.
   5. פסקה 35 - ילדים פלסטינים וערבים במזרח ירושלים לא נהנים מנגישות מספקת לחינוך.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW) 

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 10 – הבטחת זכויות שוות לנשים בתחום החינוך, לרבות שוויון בגישה ללימודים וחינוך בכל הרמות ובכל סוגי ההכשרה המקצועית.
 2. Concluding Observation
  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לביעור על צורות האפליה נגד נשים בישראל, 2011
   1. פסקה 23(e)- ישראל לא דואגת לחינוך ברמה מספקת לנשים בגדה המערבית.
   2. פסקאות 34-35 - נשים ערביות ובדואיות מופלות לרעה מבחינת הנגישות שלהן לחינוך בישראל.

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 5(5)(v) - המדינות יערבו לשוויון בפני החוק, ובייחוד ביישום הזכות לחינוך והכשרה
 2. General Recommendation
  1. General recommendation 29 on article 1, paragraph 1, of the Convention (Descent) (תרגום לעברית)
   1. סעיף 46 – על המדינות להילחם באפליה במערכת החינוך הציבורית והפרטית של אנשים על בסיס מוצא.
   2. סעיף 48 – על המדינות לסרוק את ספרי הלימוד ולוודא כי הם מעבירים מסר של שוויון בין בני האדם ושוויון זכויות
 3. Concluding Observation
  1. הערות סיכום של ועדת האמנה בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית, 2007 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 22 - יש לדאוג לכך שהפרדה בין יהודים לערבים לא תיצור העדפה של אחת הקבוצות. יש לנסות לצמצם את התחומים בהם יש הפרדה (מגורים, חינוך וכו'). על ישראל לדאוג לקדם בתי ספר דו-לאומיים.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים