הזכות לעבודה

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

הגדרה

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 23(1) – לכל אדם הזכות לעבוד, תוך בחירה חופשית של עיסוקו, בתנאי העסקה צודקים ותחת הגנה מאבטלה.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 6(1) - הזכות לעבודה כוללת את הזכות להשיג אפשרות להשתכר בעבודה שהאדם יבחר בה או יקבלה באופן חופשי.
 2. General Comments
  1. General Comment 18 : The right to work (article 6), 2005
  2. סעיף 1 – לכל אדם הזכות לעבוד, בצורה שתאפשר לו לחיות בכבוד. הזכות לעבודה תורמת להישרדות האינדיבידואל ומשפחתו, וככל שהעבודה נבחרת באופן חופשי היא תורמת גם לפיתוחו בקהילה אליה הוא משתייך.


חובת המדינה

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 23(3) – לכל אדם עובד הזכות לתמורה הוגנת שתבטיח לו ולמשפחתו קיום בכבוד, ולהשלמת הכנסה ככל שיש צורך בכך, באמצעים של הגנה סוציאלית.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 6(2) - הצעדים שינקטו המדינות למימוש הזכות לעבודה יכללו הדרכה והכשרה, וטכניקות שיבטיחו התפתחות כלכלית, חברתית ותרבותית מתמדת, ותעסוקה מלאה ויצרנית
 2. General Comments
  1. General Comment 18 : The right to work (article 6), 2005
   1. סעיף 31 - החובה העיקרית המוטלת על המדינה היא מניעת ההפליה בעבודה וההגנה על אפשרויות התעסוקה. חובה זו כוללת לפחות את שלושת ההתחייבויות הבאות: להבטיח הזדמנות שווה לתעסוקה, בעיקר לאוכלוסיות מוחלשות, להמנע מצעדים שעלולים להביא להפליה במגזר הפרטי והציבורי, להגות וליישם אסטרטגיית תעסוקה ברמה הלאומית בשיתוף עם ארגוני עובדים ומעסיקים.


תנאי עבודה הוגנים

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 23(1) – לכל אדם הזכות לעבוד, תוך בחירה חופשית של עיסוקו, בתנאי העסקה צודקים ותחת הגנה מאבטלה.
  2. סעיף 23(2) – לכל אדם הזכות לשכר שווה עבור עבודה שווה ללא הפליה.
  3. סעיף 23(3) – לכל אדם עובד הזכות לתמורה הוגנת שתבטיח לו ולמשפחתו קיום בכבוד, ולהשלמת הכנסה ככל שיש צורך בכך, באמצעים של הגנה סוציאלית.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. תשלום המבטיח קיום נאות באופן מינימלי
  2. סעיף 7א - תנאי העבודה יספקו בחינת מינימום שכר הוגן ותשלום שווה תמורת עבודה שווה, ובמיוחד – תנאי העבודה יבטיחו תנאים לנשים שאינם נופלים מאלו של גברים בעבור אותה עבודה
  3. סעיף 7א - תנאי העבודה יספקו תנאים לקיום נאות לעובדים ומשפחותיהם


בטיחות ובריאות בעבודה

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 7(ב) - לכל אדם הזכות לבטיחות ובריאות בעבודה


הזדמנות שווה לקידום

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 7(ג) - לכל אדם תהא הזדמנות שווה להתקדם בעבודתו לשלב מתאים גבוה יותר בלא להתחשב בכל שיקול אחר מלבד ותק וכושר


הגבלת שעות העבודה ותשלום עבור ימי פגרה כלליים

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 24 – לכל אם הזכות למנוחה ופנאי, תוך הגבלה סבירה על שעות העבודה וחופשות בתשלום.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 7(ד) - לכל אדם הזכות למנוחה, עיתות פנאי, הגבלה סבירה של שעות העבודה וחופשות תקופתיות בתשלום, וכן תשלום בעד ימי פגרה כלליים


זכויות עבודה קולקטיביות

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 23(4) – לכל אדם הזכות ליצור ולהצטרף לאיגוד מסחרי על מנת להגן על ענייניו.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 8 – זכותו של כל אדם להתאגד לשם קידום ענייניו הכלכליים והחברתיים
  2. סעיף 8(1)(ב) – זכותם של איגודים מקצועיים להקים פדרציות או קונפדרציות. זכותם של האחרונים להצטרף לארגונים מקצועיים בינלאומיים או להקים כאלה.
  3. סעיף 8(1)(ד) – הזכות לשבות, בכפוף לחוקי המדינה.
  4. הגבלת הזכות להתאגד
   1. סעיף 8 (1) (א) – ההגבלות על הזכות להתאגד יהיו רק כאלה נקבעו בחוק, ונדרשות בחברה דמוקרטית למען הבטחון הלאומי או תקנת הציבור, או לשם שמירת זכויות וחירויות הזולת.
   2. סעיף 8(2) – אין בסעיף הנוגע לזכות להתאגד כדי למנוע החלת מגבלות חוקיות על שימוש בזכות זו לגבי אנשי הכוחות המזוינים, אנשי המשטרה או אנשי המנהל הציבורי.
 1. General Comments
  1. General Comment 18 : The right to work (article 6), 2005
   1. סעיף 6 – הזכות לעבודה שייכת לכל אדם אך היא גם זכות קולקטיבית. היא כוללת את כל סוגי העבודה, בין אם עצמאית או שכירה.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 22 - לכל אדם תהא הזכות לחופש ההתאגדות עם אחרים, לרבות הזכות להקים ולהצטרף לאיגודים מקצועיים.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW) 

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 2, סעיף 7(ג) – מדינות יבטיחו את זכות הנשים, בשווה לגברים, להשתתף בארגונים ובאיגודים לא-ממשלתיים הקשורים לחיים הציבוריים והמדיניים של הארץ.

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 5(5)(ii) - המדינות יערבו לשוויון בפני החוק, ובייחוד ביישום הזכות לייסד איגודים מקצועיים ולהצטרף אליהם


שוויון בעבודה

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 23(2) – לכל אדם הזכות לשכר שווה עבור עבודה שווה ללא הפליה.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW) 

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 11 – הבטחת שוויון בעבודה בין נשים לגברים, לרבות הזכות לעבוד.
 2. General Comments
  1. [http://eidhr.wiki.huji.ac.il/images/CEDAW_GR13.pdf
   1. כללי – למרות שהעיקרון של שכר שווה עבור עבודה שווה התקבל בחקיקה של מדינות רבות, יש עדין צורך לפעול כדי להבטיח את יישום העיקרון הלכה למעשה.
   2. סעיפים 1-3 – צעדים מומלצים שעל המדינות לנקוט כדי לממש את העיקרון של שכר שווה עבור עבודה שווה.
  2. [http://eidhr.wiki.huji.ac.il/images/Cedawgr19-en.pdf
   1. סעיף 7 (h) – אלימות נגד נשים, מפלה ופוגעת בין השאר בזכות לתנאים צודקים והוגנים במקום העבודה.
   2. סעיף 17 – שוויון בתעסוקה יכול להיפגע קשות כאשר נשים עוברות אלימות מגדרית מסוימת, כגון הטרדה מינית במקום העבודה
  3. General Recommendation No.21: Equality in marriage and family relations (תרגום לעברית)
   1. סעיף 8 – כשהמדינות מגבילות את הכשרות המשפטית של הנשים הם שוללים מהאישה את הזכות לשוויון עם גברים ומגבילים את יכולת הנשים לפרנס את עצמן ואת התלויים בהן.
  4. General recommendation No. 25: on article 4, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, on temporary special measures (תרגום לעברית)
   1. סעיף 9 – שוויון בתוצאות ברמות הכנסה שוות לנשים וגברים.
  5. [http://eidhr.wiki.huji.ac.il/images/Cedawgr26-en.pdf
   1. סעיף 15 – עובדות זרות עלולות לקבל שכר נמוך יותר מגברים, או לא לקבל שכר כלל, בגלל אפליה על בסיס מגדר.
   2. סעיף 21 – בחלק מהמדינות יש הגבלה על פנייה של עובדות זרות למערכת המשפט על מנת לקבל סעדים על תנאי עבודה מפלים, תעסוקה מפלה או אלימות מגדרית.
   3. סעיף 26, פסקה (a) – על מדינות היעד לוודא כ סוגי הויזה לא מפלים בעקיפין עובדות זרות על-ידי הגבלת אשרות העבודה שלהן למקצועות בהן גברים שולטים או על-ידי שלילת מקצועות בהן נשים שולטות.
   4. סעיף 26, פסקה (b) – הגנה משפטית על זכויות עובדות זרות. יש לוודא כי לעובדות זרות הגנה שווה וזכויות עובדים שוות כמו לשאר העובדים במדינה.
  6. General recommendation No. 27 on older women and protection of their human rights (תרגום לעברית)
   1. סעיף 19 – מעסיקים רואים נשים מבוגרות כלא רווחי להשקיע בהכשרתם ואין להן הזדמנות שווה ללמוד את טכנולוגית מידע חדשה.
   2. סעיף 20 – נוטים לשלם פחות לנשים מבוגרות מלגברים על אותה עבודה. יתר על כן, אפליה מגדרית בתעסוקה לאורך כל חייהם בעלת השפעה מצטברת בגיל מבוגר יותר.
   3. סעיף 24 – ייתכן ונשים מבוגרות לא יכולות להרשות לעצמן אוכל מתאים, בין השאר לאור אפליה בתעסוקה, בביטחון סוציאלי ובגישה למשאבים.
   4. סעיף 41– על המדינות לקדם את השתתפות נשים מבוגרות בשוק התעסוקה, ללא אפליה על בסיס גיל או מגדר.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment 18 : The right to work (article 6), 2005
   1. סעיף 13 – לצד צעדים נוספים להבטחת השוויון בעבודה בין גברים לנשים, על המדינות להבטיח שהריון לא יהווה מכשול במציאת עבודה, ולא יהווה עילה לסיום העסקה.
   2. סעיף 14 – אנשים צעירים, ובעיקר נשים צעירות, מתקשים במציאת עבודתם הראשונה, שהיא פעמים רבות דרכם ליציאה ממעגל העוני. לכן, על מדינות לאמץ מדיניות שתתמוך בגישה של צעירים לאפשרויות תעסוקה ולנשים צעירות בפרט.

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 5 - המדינות יערבו לשוויון בפני החוק, ובייחוד ביישום הזכויות לעבודה, לחופש הבחירה של עבודה, לתנאי עבודה צודקים ומניחים את הדעת, להגנה בפני אבטלה, לתשלום שווה בעד עבודה שווה, לשכר צודק ומניח את הדעת
 2. General Recommendations
  1. General recommendation 29 on article 1, paragraph 1, of the Convention (תרגום לעברית)
   1. סעיף 36 – על המדינות לנקוט באמצעים מיוחדים כדי לקדם את התעסוקה של חברי קהילות מוצא במגזר הפרטי והציבורי.
   2. סעיף 37 – על המדינות לפתח ולשפר חקיקה או פרקטיקה שיועדו לאסור על פרקטיקות מפלות בשוק העבודה.
   3. סעיפים 38-39 –על המדינות לנקוט בצעדים נגד פרקטיקות מפלות של מעסיקים פרטיים וציבוריים ונגד רשויות מקומיות ובעלי דירות פרטיים בכל הנוגע לזכות הגישה לדיור נאות.
   4. סעיף 43 – על המדינות לנקוט בצעדים לבטל תנאי חוב ושיעבוד בתנאי עבודה משפילים המבוססים על אפליה הנוגעת למוצא.
  2. General Recommendation 30 on Discrimination Against Non Citizens (תרגום לעברית)
   1. סעיפים 33-34 – יש לנקוט בצעדים על מנת לבטל את האפליה נגד לא אזרחים בכל הנוגע לתנאי העבודה.
  3. General recommendation No. 34 adopted by the Committee - Racial discrimination against people of African descent (תרגום לעברית)
   1. סעיף 53 – יש לנקוט באמצעים לבטל אפליה בתנאי העבודה נגד אנשים ממוצא אפריקאי.
   2. סעיף 58 –אימוץ חקיקה יותר אפקטיבית שתאסור על אפליה בתעסוקה ועל פרקטיקות מפלות בשוק העבודה המשפיעות על אנשים ממוצא אפריקאי.

ראו גם: אמנה 111 של הארגון הבינלאומי לעבודה בדבר איסור הפליה בתעסוקה


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים