הזכות לפרטיות בעידן הדיגיטלי

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

טלפונים ניידים

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 12 – איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיות – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 17 - איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיות – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.
 1. General Comments
  1. General Comment No. 16: The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, 1988 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 1 – זכאותו של הפרט להגנה על פרטיותו תקפה גם כלפי המדינה וגם כלפי גורמים פרטיים אחרים.
   2. סעיף 5 - פרשנות המונחים "בית" ו"משפחה" כמקום שהייתו או עיסוקו הרגיל של הפרט, תוך הכרה בפרשנויות השונות במדינות השונות.
   3. סעיף 8 - מעקב, מכל סוג שהוא, טלפוני, טלגרפי וצורות התקשורת אחרות הינו אסור בתכלית האיסור, והאזנות באשר הן צריכות להיות אסורות.

מחשבים

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 12 – איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיות – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 17 - איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיות – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.
 1. General Comments
  1. General Comment No. 16: The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, 1988 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 1 – זכאותו של הפרט להגנה על פרטיותו תקפה גם כלפי המדינה וגם כלפי גורמים פרטיים אחרים.
   2. סעיף 5 - פרשנות המונחים "בית" ו"משפחה" כמקום שהייתו או עיסוקו הרגיל של הפרט, תוך הכרה בפרשנויות השונות במדינות השונות.
   3. סעיף 8 - מעקב, מכל סוג שהוא, טלפוני, טלגרפי וצורות התקשורת אחרות הינו אסור בתכלית האיסור, והאזנות באשר הן צריכות להיות אסורות.

אינטרנט - רשתות חברתיות, בלוגים, נטוורקינג וקניות ברשת

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 12 – איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיות – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 17 - איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיות – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.
 1. General Comments
  1. General Comment No. 16: The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, 1988 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 1 – זכאותו של הפרט להגנה על פרטיותו תקפה גם כלפי המדינה וגם כלפי גורמים פרטיים אחרים.
   2. סעיף 5 - פרשנות המונחים "בית" ו"משפחה" כמקום שהייתו או עיסוקו הרגיל של הפרט, תוך הכרה בפרשנויות השונות במדינות השונות.
   3. סעיף 8 - מעקב, מכל סוג שהוא, טלפוני, טלגרפי וצורות התקשורת אחרות הינו אסור בתכלית האיסור, והאזנות באשר הן צריכות להיות אסורות.

פיקוח וניתור

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 12 – איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיות – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 17 - איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיות – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.
 1. General Comments
  1. General Comment No. 16: The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, 1988 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 1 – זכאותו של הפרט להגנה על פרטיותו תקפה גם כלפי המדינה וגם כלפי גורמים פרטיים אחרים.
   2. סעיף 5 - פרשנות המונחים "בית" ו"משפחה" כמקום שהייתו או עיסוקו הרגיל של הפרט, תוך הכרה בפרשנויות השונות במדינות השונות.
   3. סעיף 8 - מעקב, מכל סוג שהוא, טלפוני, טלגרפי וצורות התקשורת אחרות הינו אסור בתכלית האיסור, והאזנות באשר הן צריכות להיות אסורות.

מידע אישי

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 12 – איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיות – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 17 - איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיות – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.
 1. General Comments
  1. General Comment No. 16: The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, 1988 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 1 – זכאותו של הפרט להגנה על פרטיותו תקפה גם כלפי המדינה וגם כלפי גורמים פרטיים אחרים.
   2. סעיף 5 - פרשנות המונחים "בית" ו"משפחה" כמקום שהייתו או עיסוקו הרגיל של הפרט, תוך הכרה בפרשנויות השונות במדינות השונות.
   3. סעיף 8 - מעקב, מכל סוג שהוא, טלפוני, טלגרפי וצורות התקשורת אחרות הינו אסור בתכלית האיסור, והאזנות באשר הן צריכות להיות אסורות.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים