הזכות לתנאי חיים נאותים

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

הגדרה

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 25(1) – לכל אדם הזכות לרמת חיים נאותה ולבריאות שלו ושל משפחתו, לרבות אוכל, ביגוד, דיור, טיפול רפואי שירותים סוציאליים נדרשים, ביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, חוסר כשירות, אלמנות, זיקנה או כל קושי אחר שאינו בשליטתו.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות CESCR

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 11(1) – זכות לרמת חיים נאותה, לרבות מזון, לבוש ודיור נאותים, ושיפור מתמיד בתנאי הקיום.


מרכיבי הזכות

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 3 – לכל אדם יש את הזכות לחיים, לחירות, ולביטחון.


עוני

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות CESCR

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
   1. סעיף 11(1) – זכות לרמת חיים נאותה, לרבות מזון, לבוש ודיור נאותים, ושיפור מתמיד בתנאי הקיום.


תזונה הולמת

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 25(1) – לכל אדם הזכות לרמת חיים נאותה ולבריאות שלו ושל משפחתו, לרבות אוכל, ביגוד, דיור, טיפול רפואי שירותים סוציאליים נדרשים, ביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, חוסר כשירות, אלמנות, זיקנה או כל קושי אחר שאינו בשליטתו.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות CESCR

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 11(1) – הכרה בזכותו הבסיסית של כל אדם להיות מוגן מפני רעב: זכות לרמת חיים נאותה, לרבות מזון
  2. סעיף 11(2) – מדינות ינקטו את הצעדים הדרושים כדי להבטיח את פיתוחם וניצולם היעילים ביותר של משאבי הטבע. ויבטיחו חלוקה צודקת של מלאי המזון העולמיים, תוך התחשבות בבעיות המדינות המייבאות ומייצאות מזון
 2. General Comments
  1. General comment 12: The right to adequate food (Art.11), 1999
   1. סעיף 1 - הזכות לתזונה הולמת היא בעלת חשיבות מכרעת להנאה משאר זכויות האדם הבסיסיות.
   2. סעיף 4 - הזכות לתזונה הולמת היא חלק אינהרנטי מכבוד האדם
   3. סעיף 6 - הזכות לתזונה הולמת מוגשמת כאשר לכל איש אישה וילד יש גישה פיזית וכלכלית למוצרי מזון בכל זמן
   4. סעיף 7 - הזכות מורכבת הן מהדרישה לתזונה הולמת בהווה, והן מהדרישה לתזונה הולמת ברת קיימא שתספק גם את הדורות הבאים
   5. סעיף 8 - תזונה הולמת טומנת בחובה דרישות כמותיות ואיכותיות, לצד נגישות המזון שנדרשת להיות כזו שאינה מפריעה להגשמת שאר הזכויות הבסיסיות

אמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים לצורותיה (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. הערות כלליות
  1. General Recommendation No. 27: Older women and protection of their human rights, 2010 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 24 – ייתכן ונשים מבוגרות לא יכולות להרשות לעצמן תזונה ראויה, בין השאר לאור אפליה בתעסוקה, בביטחון סוציאלי ובגישה למשאבים.


הזכות לדיור הולם

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 25(1) – לכל אדם הזכות לרמת חיים נאותה ולבריאות שלו ושל משפחתו, לרבות אוכל, ביגוד, דיור, טיפול רפואי שירותים סוציאליים נדרשים, ביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, חוסר כשירות, אלמנות, זיקנה או כל קושי אחר שאינו בשליטתו.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות CESCR

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 11(1) – זכות לרמת חיים נאותה, לרבות מזון, לבוש ודיור נאותים, ושיפור מתמיד בתנאי הקיום.
  2. דיור ציבורי, פינוי והריסת בתים
 2. General Comments
  1. General comment No. 4: The right to adequate housing, 1992
   1. סעיף 1 - הזכות לדיור הולם שאובה מהזכות לתנאי חיים נאותה ומהווה נדבך מרכזי בהגשמת הזכויות הכלכליות, חברתיות ותרבותיות של האדם.
   2. סעיף 6 - כל אדם רשאי להנות מהזכות, ללא הבדלי מגדר, למרות ניסוחו האנגלי של הסעיף (himself and his family).
   3. סעיף 7 - הזכות צריכה להיות מוגשמת במובנה הרחב, כך שתכלול לא רק קורת גג אלא גם ביטחון, שלום וכבוד.
  2. General comment No. 7: The right to adequate housing (art. 11 (1) of the Covenant): Forced evictions, 1998
   1. סעיף 1 - הזכות לדיור הולם כוללת בחובה את ההגנה מפני פינוי בכוח, הטרדה ואיומים אחרים.
   2. סעיף 3 - פינוי בכוח כוונתו לכל פעולה שרירותית או בלתי חוקית.

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 5(5)(iii) - המדינות יערבו לשוויון בפני החוק, ובייחוד ביישום הזכות לשיכון


הבטחת הכנסה

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 23(3) – לכל אדם עובד הזכות לתמורה הוגנת שתבטיח לו ולמשפחתו קיום בכבוד, ולהשלמת הכנסה ככל שיש צורך בכך, באמצעים של הגנה סוציאלית.
  2. סעיף 25(1) – לכל אדם הזכות לרמת חיים נאותה ולבריאות שלו ושל משפחתו, לרבות אוכל, ביגוד, דיור, טיפול רפואי שירותים סוציאליים נדרשים, ביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, חוסר כשירות, אלמנות, זיקנה או כל קושי אחר שאינו בשליטתו.

שימוש במים או חשמל

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות CESCR

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment 15 : right to the highest attainable standard of health (art.11), 2000
  2. סעיף 1 – מים הם משאב טבע מוגבל וטובין ציבוריים המהווים מרכיב בסיסי לחיים ובריאות, והכרחיים לקיום אנושי בכבוד.
  3. סעיף 2 – זכות האדם למים כוללת גישה מספקת, בטוחה, מקובלת ונגישה מבחינה פיזית לכמות מספקת של מים לשימוש אישי וביתי.
  4. סעיף 3 – הזכות לגישה למים הינה חלק אינהרנטי מהזכות לתנאי חיים נאותים המנויה בסעיף 11 לאמנה


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים