הפלות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

הזכות להפלה

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

General Recommendations

 1. General Recommendation No. 34 (2016) on the rights of rural women
  1. סעיף 38 - נשים באיזורים כפריים נמצאות בסיכון גבוה יותר לבצע הפלות לא בטוחות המסכנות את חייהן. תנאים מגבילים כגון הגבלת הפלות או זמני המתנה ארוכים עד לביצוע ההפלה פוגעים בנגישותן של נשים כפריות לשירותים אלו.
  2. סעיף 39 (a)- יש להבטיח את גישתן של נשים באיזורים כפריים לטיפולים רפואיים איכותיים, לרבות שירותי הפלות וטיפולים איכותיים לאחר הפלה, ללא קשר להאם הפלות מותרות או לא.
  3. סעיף 39 (C) -יש לבטל חוקים המגבילים את גישתן של נשים מאיזורים כפריים לשירותי בריאות מינית, במיוחד חוקים המפלילים הפלות או מתנים את ביצוען באישור צדדים שלישיים.
 1. General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19 (תרגום לעברית)
  1. סעיף 18 - הפרת הזכות של נשים לבריאות מינית באופנים הכוללים הפללת הפלות, כפיית הפלה או מניעה או עיכוב גישה להפלה בטוחה או לטיפול בטוח לאחר הפלה יכולים לעלות כדי עינויים והתנהגות אכזרית ומשפילה.
  2. סעיף 29 (C)(1)- על מדינות לבטל חוקים, תקנות ומנהגים, כולל חוקים דתיים, המאפשרים אלימות נגד נשים כגון הפללת הפלות והפללות של נשים לסביות, ביסקסואליות או טרנסג'נדריות.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

General Comments

 1. General Comment No. 28: The Equality of Rights Between Men and Women (תרגום לעברית)
  1. סעיף 10- על המדינות לדווח אודות הצעדים שננקטו לסיוע במניעת הריונות בלתי רצויים ובמניעת הפלות מסכנות חיים.
  2. סעיף 11 - על המדינות לדווח אודות הצעדים שננקטו לסיוע בהפלות בטוחות לקרבנות אונס.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

General Comments

 1. General comment No. 22 (2016) on the right to sexual and reproductive health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
  1. סעיף 10 - איסור על הפלות עשוי לעלות כדי פגיעה בזכות לחיים בשל תמותת אימהות.
  2. סעיף 13- על המדינה לספק טיפול ותרופות לצורך הטיפול במהלך הפלה ולאחריה.
  3. סעיף 18 - על המדינה לספק מידע בנוגע להפלות והטיפול שלאחריהן.
  4. סעיף 28 - על המדינות לפעול על מנת לשפר את גישתן של נשים לשירותי בריאות מינית, בין היתר על ידי מתן גישה להפלות, הפחתת הפלות לא חוקיות וביטול חוקים האוסרים על הפלות.
  5. סעיף 34 - הפללת הפלות וחוקים נוקשים בתחום מהווים אפליה אסורה.
  6. סעיף 40 - על המדינות להמנע ככל האפשר מלהתערב בפרקטיקות הבריאות המינית של אזרחיה באופנים כגון הפללת הפלות.
  7. סעיף 41 - על המדינה לבטל חקיקה או להמנע מחקיקת חוקים הדורשים הסכמת צדדים שלישיים בנוגע לבריאות מינית ובין היתר הפלות.
  8. סעיף 45 - על המדינות להבטיח לחוקק חוקים אשר יבטיחו גישה שווה לשירותי בריאות מינית, בין היתר הפלות.
  9. סעיף 59 - הכרה בזכותן של נשים בעלות נטיות מיניות שונות להפלה ולטיפול שלאחריה.

זכויות שונות

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

General Comments

 1. General Comment No. 28: The Equality of Rights Between Men and Women (תרגום לעברית)
  1. סעיף 11 - על המדינות לדווח אודות הצעדים שננקטו למניעת הפלות כפויות.
  2. סעיף 20 - על מדינות לדווח על חוקים או נהלים הפוגעים בזכותן של נשים לפרטיות, כגון חיוב רופאים לדווח על נשים שעברו הפלות.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

General Comments

 1. General comment No. 22 (2016) on the right to sexual and reproductive health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
  1. סעיף 21 - יש להקצות משאבים וציוד איכותיים לתחום הבריאות המינית, בין היתר תרופות להפלות.
  2. סעיף 34 - הפללת הפלות וחוקים נוקשים בתחום מהווים אפליה אסורה.
  3. סעיף 40 - על המדינות להמנע ככל האפשר מלהתערב בפרקטיקות הבריאות המינית של אזרחיה באופנים כגון הפללת הפלות.
  4. סעיף 41 - על המדינה לבטל חקיקה או להמנע מחקיקת חוקים הדורשים הסכמת צדדים שלישיים בנוגע לבריאות מינית ובין היתר הפלות.
  5. סעיף 45 - על המדינות להבטיח לחוקק חוקים אשר יבטיחו גישה שווה לשירותי בריאות מינית, בין היתר הפלות.
  6. סעיף 49(c) - על המדינות לנקוט בצעדים על מנת למנוע הפלות לא חוקיות.

התנגדות להפלה

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

General Comments

 1. General Comment No. 28: The Equality of Rights Between Men and Women (תרגום לעברית)
  1. סעיף 5 - על מדינות לספק מידע אודות פרקטיקות פוגעניות כלפי נשים, כגון הפלת עוברים נקבות ואודות הצעדים שננקטו בנדון.


כניסה להריון

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

General Comments

 1. General Comment No. 28: The Equality of Rights Between Men and Women (תרגום לעברית)
  1. סעיף 10- על המדינות לדווח אודות הצעדים שננקטו לסיוע במניעת הריונות בלתי רצויים.
  2. סעיף 20 - על מדינות לדווח על חוקים או פרקטיקות הפוגעים בזכותן של נשים לפרטיות, כגון חיוב נשים לעבור בדיקת הריון טרם העסקתן.חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים