טיפול רפואי

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

טיפול רפואי בילדים

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1.  General Reccomendations
  1. General Reccomendation No. 36: On girls' and womens' rights to education
   1. סעיף 69(H) - מומלץ לתת תמיכה, ייעוץ בנושאי מחלות מין ושירותים רפואיים לבנות אשר נפגעו מאלימות.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

General Comments

 1. General Comment No. 28: The Equality of Rights Between Men and Women (תרגום לעברית)
  1. סעיף 10- בעת הדיווח על שיעורי תמותת התינוקות במדינה, יש לפצל את הנתונים לבנים ובנות.מחויבות המדינה לטיפול רפואי

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 34 (2016) on the rights of rural women
   1. סעיף 38 - נשים באיזורים כפריים נמצאות בסיכון גבוה יותר לבצע הפלות לא בטוחות, באופן המסכן את חייהן. תנאים מגבילים כגון הגבלת הפלות או זמני המתנה ארוכים עד לביצוע ההפלה פוגעים בנגישותן של נשים מאיזורי ספר לשירותים אלו.
   2. סעיף 39 (a)- על המדינות להבטיח את גישתן של נשים באיזורים כפריים לטיפולים רפואיים איכותיים, לרבות שירותי הפלות וטיפולים איכותיים לאחר הפלה, ללא קשר להאם הפלות מותרות או לא.
   3. סעיף 39 (C) - על מדינות להבטיח כי חוקים המגבילים את גישתן של נשים מאיזורים כפריים לשירותי בריאות מינית, במיוחד חוקים המפלילים הפלות או מתנים את ביצוען באישור צדדים שלישיים.
  1. General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 18 - הפרת הזכות של נשים לבריאות מינית באופנים הכוללים הפללת הפלות, כפיית הפלה או מניעה או עיכוב גישה להפלה בטוחה או לטיפול בטוח לאחר הפלה יכולים לעלות כדי עינויים והתנהגות אכזרית ומשפילה.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים