כבוד לשונה וקבלה של אנשים עם מוגבלויות כחלק מהמגוון האנושי והאנושות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

האמנה הבינלאומית לזכויות של אנשים עם מוגבלויות

(תרגום לעברית וערבית)

 1. חיים עצמאיים ושילוב בקהילה - לאנשים עם מוגבלויות זכות לחיות בקהילה ויש לנקוט אמצעים כדי לאפשר הנאה מזכות זו, לרבות אפשרות בחירת מקום מגורים ולא לחייבם להסדר מגורים מסוים; גישה לשירותי תמיכה קהילתיים שיאפשרו שילוב בקהילה. על שירותים קהילתיים ומתקנים המיועדים לכלל האוכלוסיה להיות זמינים לאנשים עם מוגבלויות באופן שווה. (ס' 19).
 2. בריאות - לאנשים עם מוגבלויות הזכות להנות מרמת הבריאות הגבוהה ביותר האפשרית, ללא אפליה בשל מוגבלותם, קרוב ככל האפשר למקום המגורים. אין להפלות בעריכת ביטוח רפואי וביטוח חיים (ס' 25).
 3. הכשרה ושיקום - יש לאפשר לאנשים עם מוגבלויות להשיג ולקיים עצמאות מרבית, יכולת פיזית, שכלית, חברתית ותעסוקתית מלאה, ושילוב והשתתפות מלאים בכל היבטי החיים. לפיכך על המדינות לקיים שירותים ותכניות להכשרה ושיקום בתחומי הבריאות, תעסוקה, חינוך ושירותים חברתיים (ס' 26).
 4. כבוד לבית ולמשפחה - לאנשים עם מוגבלות בגיל הנישואין זכות להינשא ולהקים משפחה, בהסכמה חופשית ומלאה של בני הזוג המיועדים, להחליט על מספר ילדיהם ולשימור פוריותם (ס' 23(1)). אין להפריד ילד מהוריו בניגוד לרצון ההורים, אלא אם הדבר נקבע ע"י רשות מוסמכת הכפופה לביקורת שיפוטית לטובת הילד. בשום מרקה לא יופרד ילד מהוריו בשל מוגבלות שלו, של אחד ההורים או של שניהם (ס' 23(4)).
 5. ניידות אישית - יש לנקוט אמצעים כדי להבטיח לאנשים עם מוגבלות ניידות אישית הכוללת מידה רבה ככל האפשר של עצמאות (ס' 20).
 6. השתתפות בחיי תרבות, בילוי, פנאי וספורט – לאנשים עם מוגבלויות זכות להשתתף בחיי תרבות, ויש לאפשר להם חומרי תרבות בפורמטים נגישים, וגישה לאתרי תרבות ואתרים בעלי חשיבות לאומית (ס' 30).
 7. גישה למידע - יש להבטיח גישה שווה למידע עבור אנשים עם מוגבלות, ללא עלות נוספת, לרבות באמצעות שפת סימנים, כתב ברייל וכל אמצעי אחר בכל מפגש עם גורם רשמי (ס' 21).
General Comment no. 2 - Article 9 of the Convention

(תרגום לערבית)

 1. המדינות החברות מחויבות לספק גישה לאתרים תרבותיים והיסטוריים שהם חלק מהמורשת הלאומית של המדינה בהקדם האפשרי (ס' 39).

General Comment no. 5 - Article 19 of the Convention

 1. סעיף 19 לאמנה כולל שני רעיונות מרכזיים שאינם מוזכרים באופן מפורש בסעיף: הזכות לחיים עצמאיים והזכות להכלל ולהשתלב בקהילה. 
 2. הגדרת הזכות לחיים עצמאיים – אנשים עם מוגבלויות זכאים לקבל את כל הכלים המאפשרים להם לבצע החלטות עצמאיות ולשלוט על חייהם. אוטונומיה והגדרה עצמי מהווים חלק מהותי מחיים עצמאיים, כולל גישה לתחבורה, מידע, תקשורת ועזרה אנושית (ס' 16(a)).
 3. הזכות להיכלל ולהשתלב בקהילה – משמעה הכללת בעלי מוגבלויות בחברה הכללית באופן מלא. הזכות כוללת מתן גישה לכל השירותים המוצעים לציבור, וכן שירותי עזר המאפשרים לבעלי מוגבלויות את היכולת להשתלב בקהילה (ס' 16(b).  


חזרה לתוכן העניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים