כיבוד העצמאות והאוטונומיה

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

האמנה הבינלאומית לזכויות של אנשים עם מוגבלויות

(תרגום לעברית וערבית)

 1. הזכות לחיים - לכל אדם הזכות לחיים, ויש לנקוט את כל האמצעים הנדרשים כדי להבטיח שאנשים עם מוגבלויות יהנו ממנה באופן ממשי, בשוויון עם אחרים (ס' 10).
 2. הגנה על שלמות אישית - לכל אדם עם מוגבלויות הזכות שיכבדו את השלמות הגופנית שלו או שלה, בשוויון עם אחרים (ס' 17).
 3. חופש אזרחות:
  1. לאנשים עם מוגבלויות זכות לאזרחות בשוויון עם אחרים. יש להם הזכות לרכוש אזרחות ולהמירה, ואזרחותם לא תישלל מהם באופן שרירותי או עקב מוגבלות. כן לא תישלל מהם עקב מוגבלות כשירותם לקבל תיעוד אודות אזרחותם או מסמכים מזהים אחרים (ס' 18(1)).
  2. ילדים עם מוגבלות יירשמו מיד לאחר לידתם, ותהיה להם הזכות לשם, הזכות לרכוש אזרחות, ובמידת האפשר הזכות להכיר את הוריהם ולהיות מטופלים על ידם (ס' 18(2)).
 4. חופש תנועה - לאנשים עם מוגבלויות זכות לחופש תנועה וחופש לבחור את מקום מושבם בשוויון עם אחרים. אנשים עם מוגבלויות יהיו חופשיים לעזוב כל מדינה, לרבות זו שלהם. לא תישלל זכותם להיכנס למדינתם שלהם, באופן שרירותי או עקב מוגבלות (ס' 18(1(א-ב))).
 5. חופש הביטוי והדעה - יש לנקוט את כל האמצעים ההולמים כדי להבטיח שאנשים עם מוגבלויות יוכלו לממש את זכותם לחופש הביטוי והדעה, לרבות הכרה בשפות הסימנים וקידום השימוש בהן (ס' 21).
 6. כבוד לפרטיות:
  1. לא יהיה אדם עם מוגבלויות נתון לחדירה שרירותית או בלתי חוקית לפרטיותו, למשפחתו, לביתו, לתכתובותיו או לסוג תקשורת אחר שלו או שלה, או להתקפות בלתי חוקיות על הכבוד והמוניטין שלו או שלה, יהיו מקום מגוריו או הסדרי מגוריו אשר יהיו. לאנשים עם מוגבלויות יש הזכות להגנת החוק מפני חדירה או התקפות מסוג זה (ס' 22(1)).
  2. יש להגן על פרטיות מידע אישי, רפואי ושיקומי של אנשים עם מוגבלויות, בשוויון עם אחרים (ס' 22(2)).
 7. מצב סיכון ומקרי חירום הומניטריים - יש לנקוט את כל האמצעים הדרושים להבטחת הגנתם וביטחונם של אנשים עם מוגבלויות במצבי סיכון, לרבות במצבים של סכסוך מזוין, מקרי חירום הומניטריים ואסונות טבע, וזאת בכפוף להתחייבויות לפי המשפט הבינלאומי (ס' 11).
 8. חירות וביטחון אישי:
  1. אנשים עם מוגבלויות יהנו מהזכות לחירות ולביטחון אישי בשוויון עם אחרים (ס' 14(1(א))).
  2. לא תישלל חירותם של אנשים עם מוגבלויות באופן בלתי חוקי או שרירותי. כל שלילת חירות תהיה בהתאם לחוק, וקיומה של מוגבלות כשלעצמה לא יצדיק בכל מקרה שלילת חירות (ס' 14(1(ב)))).
  3. אם תישלל חירותם של אנשים עם מוגבלויות, הם יהיו זכאים לערבויות המשפט הבינלאומי של זכויות האדם, והם יטופלו בהתאם לאמנה, לרבות בדרך של מתן התאמה סבירה למגורים (ס' 14(2)).
  4. יש לנקוט את כל האמצעים ההולמים, החקיקתיים, המנהליים, החברתיים, החינוכיים והאחרים כדי להגן על אנשים עם מוגבלויות מניצול, אלימות והתעללות, בבית או בחוץ, וכן יש להבטיח סיוע ותמיכה מותאמים ונגישים (ס' 16(1-2)).


חזרה לתוכן העניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים