פגיעה או הגבלת זכויות חברתיות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

איסור הגבלת זכויות חברתיות

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות CESCR

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 4 -
  2. ס' 5(2) - לא תותר הגבלה או גריעה מזכויות אדם יסודיות המוכרות בכל מדינה שהיא באמתלה כי אין אמנה זו מכירה באותן זכויות, או שהיא מכירה בהן בהיקף מצומצם
 1. General Comments
  1. Comment 13 : The right to education (art.13), 1999
   1. סעיף 42 – על מדינות המטילות מגבלות על הזכות לחינוך מוטל נטל ההוכחה שהן עומדות בתנאי סעיף 4 לאמנה המונה את התנאים בהם הגבלת הזכויות מותרת


תנאים להגבלת זכויות חברתיות

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות CESCR

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 2(3) - מדינות מתפתחות רשאיות להחליט באיזו מידה הן יערבו לזכויות הכלכליות שהוכרו באמנה לגבי תושבים שאינם אזרחיהן
  2. סעיף 4 - מדינות שהן צד באמנה מכירות בכך שהמדינה רשאית לסייג את הזכויות המנויות באמנה, רק בהתאם להגבלות שנקבעו בחוק, במידה שהדבר מתיישב עם טבע הזכויות הללו, ואך ורק למטרת קידום הרווחה הכללית בחברה דמוקרטית


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים