פרטיות במשפחה

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

התערבות ביחסים בינאישיים

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 12 – איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיות – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום לעברית: חלק 1, חלק 2, חלק 3)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 17 - איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיות – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.
 1. General Comments
  1. General Comment No. 15: The Position of Aliens under the Covenant (תרגום לעברית)
   1. סעיף 7- איסור התערבות שרירותית או בלתי חוקית בפרטיות של זרים ובמשפחתם.
  2. General Comment No. 16: The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, 1988 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 1 – זכאותו של הפרט להגנה על פרטיותו תקפה גם כלפי המדינה וגם כלפי גורמים פרטיים אחרים.
   2. סעיף 5 - פרשנות המונחים "בית" ו"משפחה" כמקום שהייתו או עיסוקו הרגיל של הפרט, תוך הכרה בפרשנויות השונות במדינות השונות.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

General Comments

 1. General comment No. 13 (2011) - The right of the child to freedom from all forms of violence
  1. סעיף (B(c)(vi - יש להמנע מהתערבות שרירותית בחיי המשפחה של ילדים.

פסיקה וטריבונאלים בינלאומיים

בית הדין האירופי לזכויות אדם

 1. Applications nos. 26431/12; 26742/12; 44057/12 and 60088/12: Orlandi and others v. Italy
  1. מספר זוגות מאותו המין נישאו במדינות שונות, ביקשו להרשם באיטליה וסורבו. נפסק כי זוהי פגיעה בזכות לחיים פרטיים.
  2. למדינות יש מתחם רחב של שיקול דעת אם להנהיג נישואים של בני זוג מאותו מין, ואם להכיר בנישואים שנערכו במדינה אחרת. אולם הסירוב לרשום באיטליה נישואים שנערכו במדינה אחרת מנע מבני הזוג הכרה רשמית כלשהי. הם היו ב"רִיק משפטי" וניצבו בפני קשיים שונים בחיי היומיום, בלי שהוצג צורך חברתי שהצדיק זאת מצד המדינה. לכן הפגיעה לא היתה מידתית.

התערבות בגידול ילדים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 17- אין להתערב בצנעת הפרט, במשפחתו או בביתו.
 1. General Comments
  1. General Comment No. 17: Rights of the child (תרגום לעברית)
   1. סעיף 6 - על המדינה להתערב כאשר ישנו חשש להתעללות או להזנחת הילד.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 13.3- על המדינה לכבד את חופש ההורים לבחור את החינוך לילדיהם.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 16 - איסור על פגיעה בפרטיותם ובכבודם של ילדים.
 1. General Comments
  1. General comment No. 14 (2013) on t he right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration
   1. סעיף 1(c)- שימור התא המשפחתי אלא אם הדבר דרוש לשמירה על טובת הילד.

מגדר ומשפחה

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 17- אין להתערב בצנעת הפרט, במשפחתו או בביתו.
 1. General Comments
  1. General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women (תרגום לעברית)
   1. סעיף 13 - הגבלות בחקיקה על לבושן של נשים עלולות לעלות כדי הפרת זכותן לפרטיות.
   2. סעיף 20 - פרטיותן של נשים במשפחה עשויה להפגע עקב דרישות בחוק הנוגעות להרגלי הרבייה שלהן, כגון דיווח על הפלות, עיקור ובדיקת הריון טרם העסקה במקום עבודה.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

General Comments

 1. General comment No. 22 (2016) on the right to sexual and reproductive health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
  1. סעיף 10 - הזכות לבריאות מינית ובריאות בתחום הפוריות קשורה גם לזכות לפרטיות בחיי המשפחה.
  2. סעיף 19 - הבטחת נגישות למידע בתחום הבריאות המינית והפוריות לכל, תוך שמירה על פרטיות וסודיות הנתונים האישיים.
  3. סעיף 49(d)- על המדינות לנקוט בצעדים על מנת לאסור פרקטיקות פוגעניות כגון אלימות מינית, תוך שמירה על סודיות ופרטיות.

התערבות בפרטיות ופגיעה בכבוד ובמוניטין

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום לעברית: חלק 1, חלק 2, חלק 3)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 17 - איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיות וכן בכבוד ובשם הטוב – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.
 1. General Comments
  1. General Comment No. 16: The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, 1988 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 11 - חובת המדינה לחוקק נגד ולמנוע פגיעה בכבוד ובמוניטין.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

General Comments

  1. General Comment No. 4: The Right to Adequate housing
   1. סעיף 9- הזכות לדיור ראוי מגלמת מתוכה גם את הזכות לכבוד ופרטיות.


גירושין

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 17- אין להתערב בצנעת הפרט, במשפחתו או בביתו.
 1. General Comments
  1. General Comment No. 17: Rights of the child (תרגום לעברית)
   1. סעיף 6 - לעיתים על המדינה להתערב בתא המשפחתי במקרים כגון גירושין על מנת להבטיח את טובת הילד.


חזרה לתוכן העניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים