פרטיות והפלות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

הזכות להורות והפלות

ECHR

  1. Evans v. United Kingdom, no. 6339/05,judgment of Apr. 10, 2007

         זוג מבריטניה החל מתהליכי הפריה חוץ גופית, אולם במהלך התהליך יחסיהם עלו על שרטון והבעל משך את הסכמתו לתהליכי ההפריה. בין היתר, האישה טענה כי הפסקת הליכי ההפריה פוגעת בזכותה לחיים                                             פרטיות (על פי סעיף 8 לאמנה האירופאית לזכויות אדם). בהתאם לדעת ביהמ"ש הבריטי, ביהמ"ש האירופאי לזכויות אדם קבע כי אין פגיעה בזכות האישה לפרטיות.

בתי דין מדינתיים

In the matter of an application by the Northern Ireland Human Rights Commission for Judicial Review (Northern Ireland) Reference by the Court of Appeal in Northern Ireland pursuant to Paragraph 33 of Schedule 10 to the Northern Ireland Act 1998 (Abortion) עתירה כנגד החוק בצפון אירלנד אוסר הפלות, למעט כדי להציל את חיי האם או אם המשך ההיריון יגרום לאם נזק כבד גופני או נפשי. רוב השופטים סברו שהחוק הקיים מפר את הזכות לחיים פרטיים ואינו מידתי במקרים הבאים: מום קטלני (להבדיל ממום חמור) בעובר; מקור ההיריון באונס או בגילוי עריות.


ארה"ב
1.      Skinner v. Oklahoma 381 U.S. 479, 485-86 (1965) – אחד מפסקי הדין המכוננים הקושרים בין הזכות להורות וביצוע הפלות לזכות לפרטיות
2.      Roe v. Wade, 410 U.S 113 (1973) – פסק דין מכונן, הקובע כי הזכות לביצוע הפלה חוסה תחת הזכות לפרטיות.
ישראל
1.      דנ"א 2401/95 נחמני נ' נחמני
          א.      יסודה של הזכות שלא להיות הורה היא באוטונומיה של הפרט מפני התערבות הרשות בפרטיותו (פס' 8 לפס"ד של השופטת דורנר).
          ב.      הזכות לפרטיות מפני השלטון היא בעלת משקל רב יותר מהזכות לפרטיות במשפחה (דורנר (פס' 9 לפס"ד של השופטת דורנר)
          ג.       הזכות להיות הורה, כמו גם הזכות לאי-הורות, נגזרת בין היתר מהזכות החוקתית לפרטיות (פס' 3 לפס"ד של השופט ברק)


חזרה לתוכן העניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים