שוויון מגדרי

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

עקרון של שיוויון בין המינים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 2, סעיף 2, פסקה 1 - איסור הפלייה על בסיס מין, גזע, לשון ודת בהקניית הזכויות שהובטחו באמנה.
  2. פרק 2, סעיף 3 - התחייבות להבטיח את זכותם השווה של גברים ונשים להנאה מכל הזכויות האזרחיות והמדיניות שבאמנה זו.
  3. פרק 2, סעיף 4, פסקה 1 - בשעת חירום כללית רשאיות המדינות לגרוע מהתחייבויותן לפי אמנה זו ובלבד שלא תווצר אפליה המבוססת אך ורק על טעמי גזע, צבע, מין, לשון, דת או מוצא חברתי.
 2. General Comments
  1. General Comment No.4: Equality between the Sexes, 1981 (הוחלף ע"י הערה כללית 28 שלהלן)
   1. סעיף 2 - עקרונות שיוויון בין המינים ואיסור האפליה, בין היתר על בסיס מין, דורשים לא רק אמצעים של הגנה, אלא גם צעדים פוזיטיביים ע"מ להבטיח הנאה אקטיבית מהזכויות.
  2. General Comment No. 28: Equality of rights between men and women (article 3), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 7 - על נשים להנות משיוויון זכויות גם במצבי חירום. במצב כזה המדינה אינה רשאית להפחית ממחויבותיה כלפי זכויות נשים כקבוע באמנה.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סעיף 1 - הגדרת המושג "אפליית נשים".
  2. פרק 1, סעיף 2 - גינוי אפליה מגדרית ופירוט היעדים שקובעת האמנה.
  3. פרק 2, סעיף 4 - אימוץ זמני של אמצעים שמטרתם להחיש שיוויון בין המינים לא יחשבו כאפליה.
 2. General Recommendations
  1. General Recommendation No.3: Education and Public Information Programmes,1987
   1. דרישה לאמץ תוכניות חינוכיות שיעזרו בחיסול דעות קדומות והשגת שיוויון חברתי לנשים.  
  2. General Recommendation No. 35: Gender-Based Violence against Women (תרגום לעברית) (עדכון להמלצה כללית 19, 1992)
   1. סעיפים 15-16 - נשים זקוקת להגנה שווה ע"י חוקים בנושאי אלימות ואונס.
  3. General Recommendation 21: Equality in Marriage and Family Relations, 1994 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 8 - הגבלת זכותם של נשים לייצוג בבית משפט הוא פגיעה בשיוויון הזכויות שלהם ובזכותן לרכוש ועצמאות כלכלית.
   2. סעיף 14 - פוליגמיה פוגעת בשיוויון בין נשים לגברים ומפרה את ס' 5(א) לאמנה.
   3. סעיף 27 - במדינות העוברות רפורמה אגררית או חקלאית יש לשים דגש על זכותן של נשים להשתתף באופן שווה.
  4. General Comments No. 23 : Political and Public Life, 1997 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 13 - לפרק 7, שתפקידו מניעת אפליה בחיים הציבוריים ולהבטיח שיוויון זכויות, יש להעניק פרשנות רחבה ולהכילו בכל תחומי החיים הציבוריים.
  5. General Recommendation No. 24: Women and Health, 1999
   1. סעיף 13 - חובת המדינות להבטיח לנשים, על בסיס שיוויון בין המינים, יכולת לממש את הזכות לבריאות, מידע וחינוך.
 3. Concluding Observations
  1. Concluding observations on the fourth and fifth periodic reports of Israel, 2011 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 12 - על ישראל לפתח את השיוויון המגדרי בחוקים המתאימים ע"מ לעמוד בסעיפי האמנה.
  2. Concluding observations on the sixth periodic report of Israel, 2017
   1. סעיף 4 – הוועדה מברכת על התקדמותה של ישראל מאז פרסום המסקנות משנת 2011, ובין השאר על העלאת גיל המינימום לנישואין מ-17 ל-18, על תקנות למניעת הטרדה מינית באוניברסיטאות, ועל הארכת חופשת הלידה לנשים.
   2. סעיפים 10-11 – הוועדה קוראת לישראל לקבוע הגדרה ברורה להפליה (ישירה ועקיפה) של נשים, כמו גם אסטרטגיה למיגור הפליה שכזו, במיוחד בקרב קבוצות מיעוטים.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 2, סעיף 3 - המדינות מתחייבות להבטיח את זכותם השווה של גברים ונשים להנאה מכל הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות.
 2. General Comments
  1. General Comment No.4: The Right to Adequate Housing, 1991
   1. סעיף 6 - יש לפרש את הזכות לדיור בפרשנות מרחיבה הכוללת גם משפחות המונהגות ע"י נשים.
  2. General Comment No.5: Persons with Disabilities, 1994
   1. על המדינות לשים דגש מיוחד על זכויות נשים בעלות מוגבלות.
  3. General Comment No. 6: The Economic, Social and Cultural Rights of Older Persons, 1995
   1. סעיף 21 - על המדינה להעניק קצבאות זקנה והטבות אוניברסליות ללא הבדל מין.
  4. General Comment No. 22: the right to sexual and reproductive health, 2016
   1. סעיף 8: מצבה של הזכות לבריאות מינית משקף במקרים רבים תחומי אי-שוויון חברתי כגון מגדר, מוצא אתני, עוני, מוגבלויות, וגורמים אחרים. על המדינות החברות לפעול לפתרון תחומי אי-השוויון הללו, בין השאר כדי לשפר את אפשרותם של פרטים לנצל זכות זו.
   2. סעיפים 9-10: קיימת תלות הדדית בין הזכות לבריאות מינית לבין הזכות לאי-הפליה מכל הסוגים.
   3. סעיף 17: יש לוודא כי עלותם של שירותי בריאות מינית נותרת נגישה לכל, בהתאם לעיקרון השוויון.
   4. סעיף 23: הזכות לשוויון בהקשר של הזכות לבריאות מינית מחייבת הכרה וכבוד לכל הנטיות המיניות והסטטוסים המגדריים.
   5. סעיפים 25-26: זכותן של נשים לבריאות מינית הינה קריטית עבור עצמאותן ויכולתן לקבל החלטות מהותיות בנוגע לחייהן. יש לפעול למיגור הפליה מגדרית, ישירה ועקיפה כאחת.
   6. סעיף 34: על המדינות החברות לפעול מידית למיגור הפליה נגד יחידים וקבוצות במטרה לאפשר מימוש מלא של הזכות לבריאות מינית.
  5. General Comment No. 23: the right to just and favourable conditions of work, 2016
   1. סעיף 47: יש לשים לב במיוחד להפליה בעבודה על בסיס מגדרי, על בסיס גיל (עובדים צעירים ומבוגרים כאחד), ועל בסיס מוגבלויות.


פסיקה - טריבונאלים בינלאומיים

 1. בית הדין האירופאי לזכויות אדם(ECtHR)
  1. Application No. 30141/04: Schalk and Kopf v. Austria, 2010
   1. פסקאות 96-97 – הגדרת אפליה לפי סעיף 14 לאמנה (יחס שונה ללא צידוק אובייקטיבי ולגיטימי). יש לציין שלמדינות החברות ישנו מרחב פעולה בהערכת אילו הבדלים במצבים דומים מצדיקים יחס שונה. יחס שונה המתבסס באופן בלעדי על מגדר שונה או נטייה מינית, דורש נטל הוכחה כבד כדי להצדיקו. אולם, יש מרחב תמרון רחב בכל הנוגע לאמצעים כלכלים ומדיניות חברתית.
 2. בית-הדין האירופאי לזכויות אדם
  1. Application No. 17484/15:Carvalho Pinto v. Portugal, 2017
   1. בית-הדין האירופאי לזכויות אדם בחן מקרה בו בית-משפט בפורטוגל הפחית את הפיצויים שניתנו לאישה לאור ניתוח גניקולוגי שהשתבש, והשווה מקרה זה למקרים דומים בהם נבחנו פיצויים שנפסקו לגברים. בעוד במקרה הנדון, בית-המשפט הפחית את סכום הפיצויים שנפסק לתובעת, במקרים האחרים אישר בית-המשפט את הפיצויים שנפסקו לגברים והדגיש את עוצמת הסבל שחוו בשל הפגיעה בתפקודם המיני; מנגד, בניגוד למקרה הנדון, בבוחנו את הנזק שנגרם לגברים לא התחשב בית-המשפט בגילם או במספר הילדים שיש להם. בית-הדין האירופאי קבע כי בית-המשפט בפורטוגל פעל תחת תפיסה שגויה של מיניות האישה, כזו הקשורה ביכולת הרבייה שלה, ומכאן שהכרעת בית-המשפט לא הייתה מבוססת על טעמים ניטרליים ואובייקטיביים אלא על סטראוטיפים מגדריים – ובכך הפרה את האיסור על הפליה.
  2. Application No. 16986/12: Alexandru Enache v. Romania, 2017 (בצרפתית בלבד)
   1. בית-הדין האירופאי לזכויות אדם בחן טענה שקיימת לכאורה הפליה נגד גברים במדיניות לפיה הוצאה להורג של אסירות תעוכב אם הן בהריון או אימהות לפעוטות שגילם מתחת לשנה. בית-הדין אישרר את הנוהג לפיו ניתן למדינות האיחוד מרחב פעולה משמעותי (דוקטרינת margin of appreciation), והוסיף לכך התייחסות לצורך של נשים בקבלת הגנה על הריונן ועל אימהותן. בכך קבע בית-הדין כי לא כל מדיניות של הבחנה על בסיס מגדרי מהווה הפליה.
 3. בית הדין האירופאי לצדק (ECJ)
  1. Case No. 149/77: Defrenne v Sabena, 1978
   1. פסקאות 26-27 - ביטול אפליה על בסיס מגדר הינה מזכויות האדם הבסיסיות, ולכן חובת בית המשפט להבטיח זאת.


שוויון לנשים

 הטרדה מינית / אלימות כלפי נשים 

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 28: Equality of Rights Between Men and Women (article 3), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 8 - על המדינה לנקוט בכל האמצעים למנוע אלימות על בסיס מגדר ובפרט אונס של נשים. בזמן קונפליקט יש לדאוג להתחייבות זאת ביתר שאת.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 35: Gender-Based Violence against Women (עדכון להמלצה כללית 19, 1992)
   1. סעיף 13 - המדינות נדרשות למגר כל צורה של סחר בנשים וניצולם בזנות.
   2. סעיף 14 - עוני והעדר תעסוקה מעלות את שכיחות הסחר בנשים וניצול מיני (על צורותיו השונות). תופעות אלו פוגעות בהנאה של נשים מהזכויות המוקנות להן.
   3. סעיף 18 - הטרדה מינית היא מפלה כאשר לאישה סיבה סבירה להאמין כי התנהגותה תפגע בקשריה וסיכויה במקום העבודה.
   4. סעיף 24 (a) - יש לפעול לחיסול כל צורה של אלימות על בסיס מגדרי.
   5. סעיף 24 (b) - יש לוודא שהחוקים הקיימים נגד אונס, הטרדה מינית וכל אלימות אחרת שהיא על בסיס מגדר נותנים מענה והגנה ראויה לנשים.
   6. סעיף 24 (t) - על המדינות לנקוט בכל האמצעים האפשריים במטרה להגן, בצורה אפקטיבית, על נשים מכל סוגיה אלימות (האמצעים מפורטים בסעיף).
  2. General Recommendation No. 36: on the right of girls and women to education, 2017 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 5 – עדיין קיים פער בין ההכרה המשפטית בחשיבות אספקת חינוך מכליל ונגיש לנשים ולילדות לבין היישום הפרקטי של זכות זו.
   2. סעיף 9 – הזכות לחינוך מהווה צוהר למימוש זכויות אדם רבות אחרות.
   3. סעיף 24 – הוועדה ממליצה למדינות החברות לפעול להגברת המודעות ברמת המדינה לחשיבות של הזכות לחינוך כזכות אדם בסיסית וכפלטפורמה להעצמת נשים.
   4. סעיף 27 – הוועדה ממליצה למדינות החברות לפעול למיגור סטריאוטיפים מגדריים המובילים להפליה ישירה ועקיפה של נשים.
   5. סעיף 31 – הוועדה ממליצה למדינות לוודא כי קיימים די משאבים לאספקת חינוך לכל הבנות בחלוקה לפי גיל (כולל בכפרים ובאזורים מרוחקים), לשפר תשתיות קיימות, לוודא כי בתי-הספר נגישים, ולספק אפשרויות לחינוך מתקדם ומשלים.
   6. סעיפים 45-46 – הוועדה מביעה דאגה נוכח התופעה של בריונות והטרדות כלפי תלמידים ותלמידות מקהילת הלהט"ב, וקוראת למדינות החברות לפעול למיגור הפליה שכזו.
   7. סעיף 55 – הוועדה ממליצה למדינות החברות לפעול להחלשת כוחן הכופה של נורמות תרבותיות ודתיות המגבילות את מימוש זכותן לחינוך של נשים ונערות.
   8. סעיף 63 – הוועדה ממליצה למדינות החברות לנקוט במגוון צעדים לקידום שוויון הזדמנויות לשני המגדרים בנוגע לבחירת מסלולי לימודים וקריירה.
   9. סעיפים 64-69 – הוועדה קוראת למדינות החברות לנקוט בצעדים למיגור האלימות הפיזית והמינית נגד נשים במוסדות חינוכיים, אשר מונעת מהן לממש את זכותן לחינוך ופוגעת בכבוד האדם שלהן.
   10. סעיפים 70-72 – הוועדה מציינת את הבעייתיות שבתופעת הבריונות הממוחשבת (cyberbullying) המופנית כנגד נשים ובנות, וקוראת למדינות החברות לנקוט בצעדים למיגורה.
   11. סעיף 81 – הוועדה קוראת למדינות החברות לשלב נשים באופן שווה בתהליכים חברתיים, כלכליים ופוליטיים ובמהלכי קבלת החלטות בתחומים אלה.
 2. Concluding Observations
  1. Concluding observations on the fourth and fifth periodic reports of Israel, 2011 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 21(a) - יש לוודא יישום אפקטיבי של חקיקה קיימת בנושא אלימות נגד נשים.
   2. סעיף 21(b) - יש להכשיר בצורה הולמת את המשטרה, שופטים, פרקליטות וגורמים רלוונטיים אחרים בנושאי אלימות משפחתית ומינית.
   3. סעיף 31 - במטרה למנוע סחר בנשים על ישראל לנקוט צעדים כגון: הטמעת מדיניות ותוכניות פעולה, שת"פ עם מדינות אחרות, הכשרת שופטים ופרקליטים והענקת טיפול רפואי לנשים הזקוקות לכך.
   4. סעיף 37(b) - על ישראל להיאבק בתופעת ההטרדה המינית, כולל בצבא, באמצעות אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית.
  2. Concluding observations on the sixth periodic report of Israel, 2017
   1. סעיף 4 – הוועדה מברכת על התקדמותה של ישראל מאז פרסום המסקנות משנת 2011, ובין השאר על העלאת גיל המינימום לנישואין מ-17 ל-18, על תקנות למניעת הטרדה מינית באוניברסיטאות, ועל הארכת חופשת הלידה לנשים.
   2. סעיפים 10-11 – הוועדה קוראת לישראל לקבוע הגדרה ברורה להפליה (ישירה ועקיפה) של נשים, כמו גם אסטרטגיה למיגור הפליה שכזו, במיוחד בקרב קבוצות מיעוטים.
   3. סעיפים 42-43 – הוועדה קוראת לישראל לפעול לשיפור תכניות החינוך בקרב קבוצות מיעוטים במדינה, לפעול למניעת נשירתן של בנות ממוסדות החינוך, ולפעול להגברת הייצוג של נשים בסגל מוסדות אקדמיים.


שוויון בעבודה

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 28: Equality of Rights Between Men and Women (article 3), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 20 - על המדינה לוודא שנשים אינן נדרשות לבצע בדיקות היריון כפויות במסגרת העבודה.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 2, סעיף ד - נקיטת אמצעים לביטול אפליה נגד נשים ע"י בני אדם, ארגונים ומפעלים.
  2. פרק 2, סעיף ו - נקיטת אמצעים מתאימים ע"מ לשנות או לבטל חוקים, תקנות, מנהגים ונוהגים המפלים נשים.
  3. פרק 3, סעיף 11 - על המדינות לנקוט אמצעים לבטל אפליה בתחום התעסוקה.
  4. פרק 4, סעיף 16, פסקה 1(ז) - זכויות אישיות שוות כבעל ואישה, לרבות הזכות לבחור מקצוע ותעסוקה.
 2. General Recommendations
  1. General Recommendation No.13: Equal Remuneration for Work of Equal Value, 1989
   1. סעיפים 2-3: יש לפעול להשוואת הגמול של נשים וגברים במקומות העבודה.
  2. General Recommendation No.16: Unpaid Women Workers in Rural and Urban Family Enterprises, 1991
   1.  סעיף C - יש להבטיח תשלום, ביטחון סוציאלי והנאות חברתיות עבור נשים העובדות ללא הטבות אלה בעסקים המנוהלים ע"י בן משפחה
  3. General Recommendation No. 35: Gender-Based Violence against Women (עדכון להמלצה כללית 19, 1992)
   1. סעיף 17 - שוויון בעבודה נפגע כאשר נשים חשופות לאלימות על בסיס מגדרי, לדוג' הטרדה מינית במקום העבודה.
 3. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לביטול כל צורות האפליה נגד נשים על ישראל, 2011 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 37(a) - על ישראל להבטיח שיוויון הזדמנויות לנשים בשוק העבודה ע"י: ישום חקיקה מתאימה לתופעה של שכר מפלה, אפליה בשוק העבודה
   2. סעיף 43(a) - על ישראל להחיל ולאכוף את כל חוקי העבודה, בטיחות וגיהות על נשים מהגרות עבודה (כולל תחום הסיעוד), לאפשר להן גישה לערכאות, ולנהל מו"מ בחופשיות עם מעסיקן לגבי מקום מגוריהן.
   3. סעיף 43(b) - על ישראל לבטל את המדיניות של ביטול אישורי עבודה לנשים מהגרות בסיטואציות של לידה וניהול יחסים אינטימיים.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 3, סעיף 7, פסקה א(1) - מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכותו של כל אדם להנאה מתנאי עבודה צודקים ונאותים; במיוחד יובטחו לנשים תנאי עבודה שאינם נופלים מן התנאים שמהם נהנים גברים, והן יקבלו תשלום שווה תמורת עבודה שווה;


פסיקה - טריבונאלים בינלאומיים

 1. בית הדין האירופי לצדק (ECtHR)
  1. Application no. 9214/80; 9473/81; 9474/81: Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, 1985
   1. פסקה 10 – רקע. עתירה בטענה לאפליה על בסיס גזע ומגדר: מספר נשים מבריטניה שנדחתה בקשתן לאפשר לבעליהן, בעלי אזרחות ומוצא שונה, להצטרף עליהן בבריטניה.
   2. פסקה 75 – אכן יש חוקים שונים החלים על מהגרים ממין זכר, כאשר הרציונאל המנחה הוא שיותר סביר שאלו יחפשו עבודה ובהתאם תהיה להם השפעה גדולה יותר על שוק העבודה. העותרות טוענות שממשלה מתעלמת מהשינוי בתפקיד האישה בחברה המודרנית.
   3. פסקאות 77-79 – לפי הועדה אין סיבה מוצדקת ליחס השונה בין נשים וגברים בכל הנוגע להגירה ומדובר באפליה על בסיס מגדר. לאור חשיבות שוויון בין המינים לא ניתן להכליל שוני זה תחת מרחב התמרון שנתון לממשלה.
  2. Applications No. 65731/01 and 65900/01: Stec and Others v. the United Kingdom, 2006
   1. פסקה 66: ההבדל בגיל הפנסיה, בין נשים לגברים, בבריטניה נועד לתקן את מצבן הכלכלי הנחות של נשים. לכן ההבדל מוצדק וסביר על בסיס זה, עד שהמצב החברתי-כלכלי ישתנה ולא יהיה עוד צורך בהתייחסות מיוחדת לנשים. לכן, אין היחס הלא שוויון של המדינה חורג מגבולות הסביר ואין הדבר מהווה אפליה (העותרת הייתה זכאית לקצבת הבטחת הכנסה בעקבות פציעה, שנפסקה בהגיעה לגיל 60, והוחלפה בפנסיה. עתרה בטענה לאפליה בהטבות הסוציאליות לאור גיל פנסיה שונה לנשים ולגברים).
 2. בית הדין האירופי לצדק (ECJ)
  1. Case No. 450/93: Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen, 1995
   1. פסקאות 17-23 – נידונה חקיקה שנתנה עדיפות אוטומטית לנשים על פני גברים כאשר שני מועמדים בעלי כישורים שווים מתמודדים על אותה משרה, וכשפחות ממחצית העובדים במשרות דומות הן נשים. נפסק שאמנם יש אפשרות להעדיף נשים בשוק העבודה בכדי לקדם את השוויון אך מדיניות שנותנת עדיפות מוחלטת, ללא תנאים, לנשים היא מוגזמת ופוגעת בעיקרון השוויון בין המינים.
  2. Case No. 13/94: P. v. S. and Cornwall County Council, 1996
   1. פסקאות 17-21 – עיקרון יחס שווה בין נשים וגברים קובע איסור אפליה כללי על בסיס מגדר, וכולל גם איסור אפליה על בסיס שינוי מין.
   2. פסקה, 44: ניתן לקבוע כלל ארצי לפיו, לאור התוכנית לקידום מעמד האישה במשרות זמניות בשירות האקדמי ובמשרות עוזרים אקדמאים, יהיה מינימום של ייצוג נשי שיהיה שווה לפחות לאחוז הנשים בקרב הבוגרים, בקרב מחזיקי התארים מתקדמים ובקרב מספר הסטודנטים בתחום.
  3. Case No. 409/95: Marschall v. Land Nordrhein-Westfalen, 1997
   1. פסקאות 32-35 והכרעת בית הדין – נידונה חקיקה שנתנה עדיפות לנשים על פני גברים כאשר שני מועמדים בעלי כישורים שווים מתמודדים על אותה משרה, אלא אם יש נסיבות מיוחדות שמצדיקות הענקת עדיפות דווקא לגבר. הוחלט שמכיוון ואין עדיפות אוטומטית לנשים, אלא יש אפשרות לשיקול דעת במקרה הספציפי, תוך התחשבות בנסיבות הסובייקטיביות, ההעדפה שניתנת לנשים לא מהווה אפליה.
  4. Case No. 158/97: Badeck and Others, 2000
   1. הכרעה: התייחסות לשאלות של ייצוג נשים בשירות הציבורי, בתחום האקדמאי, בוועדי עובדים, בגופים אדמיניסטרטיביים ובהכשרות מקצועיות.
  5. Case No. 407/98: Abrahamsson and Leif Anderson v. Elisabet Fogelqvist, 2000
   1. הכרעה – חקיקה שקבעה שבמקרה שיש שני מועמדים ממינים שונים למשרה מסוימת יש לתת את המשרה למועמד מהמין הפחות מיוצג אם הוא יכול למלא את המשרה בצורה מספקת, גם אם המועמד השני בעל כישורים עדיפים, אלא אם למועמד השני יש כישורים עדיפים בצורה קיצונית שמצדיקים חריגה מהכלל. נקבע שכלל כזה פוגע בשוויון בין המינים מכיוון שבפועל התוצאות של הכלל היו בלתי פרופורציונאליות לטובת המין שיוצג פחות.


ממון וירושה

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף יז(1) - כל אדם זכאי להיות בעל קניין, בין לבדו ובין ביחד עם אחרים.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses (Art. 23), 1990 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 8 - שיוויון בנישואין משמעו שיוויון בבחירת מקום המגורים, ניהול משק הבית, חינוך הילדים וניהול הרכוש.
   2. סעיף 9 - איסור אפליה ביחס לגירושין, הסדרי ראייה, מזונות וזכויות ביקור.
  2. General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women (article 3), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 19 - לאישה יש זכות לרכוש ללא קשר למצבה המשפחתי. על המדינה לנקוט צעדים אקטיביים (במדיניות ובחקיקה) ע"מ להבטיח זאת.
   2. סעיף 25 - על המדינה לוודא שהחוק מגן על זכותה של האישה ברכושה. הכוונה היא שרכושה של האישה ישאר ברשותה אם כך תחפוץ.
   3. סעיף 26 - על הסיבות או היכולות בגירושין, הסדרי ראייה ואפוטרופסות, מזונות, חלוקת רכוש וזכויות ירושה להיות שוות בין גבר ואישה.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 4, סעיף 15, פסקה 2 - מתן זכות שווה לנשים לנהל רכוש.
 2. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 21 Equality in Marriage and Family Relations, 1994 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 8 - הגבלת זכותם של נשים לייצוג בבית משפט או בגישה לייעוץ משפטי הוא פגיעה בזכותה לרכוש ולעצמאות כלכלית.
   2. סעיף 28 - כל חוק המעניק חלק גדול יותר מן הרכוש לגבר בתום הנישואין או מוות של קרוב משפחה הוא מפלה.
   3. סעיף 35 - הוראות חוק שאינן מעניקות לאלמנות או נשים נשואות זכות שווה בבעלות על הרכוש / ירושה סותרות האמנה ויש לבטלן.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 6: The Economic, Social and Cultural Rights of Older Persons, 1995
   1. סעיף 20 -המדינה צריכה להעניק דגש מיוחד לזכויות נשים מבוגרות כיוון שטיפלו מרבית חייהם במשפחותיהם ובשל כך לעתים אינן זכאיות לקצבאות זקנה / פנסיה.


פסיקה - טריבונאלים בינלאומיים ולאומיים

 1. ועדת האו"ם לזכויות אדם
  1. Communication No. 182/1984: F. H. Zwaan-de Vries vs. Netherlands, 1987
   1. סעיפים 14-15 – החוק ההולנדי מחיל שוויון זכויות וחובות על שני בני הזוג בכל הנוגע להכנסתם המשותפת. אולם, הקביעה כי על אישה נשואה להוכיח שהיא המפרנסת כדי לקבל הטבות, דרישה שאינה חלה לגבי גברים, מהווה אפליה. מציב את האישה בעמדת נחיתות ביחס לגברים נשואים ושולל ממנה הטבה סוציאלית על בסיס שווה לגברים.
 1. בית-המשפט העליון בבריטניה
  1. Application No. [2018] UKSC 48: McLaughlin v. Dept. For Communities, 2018
   1. הפליה בתשלום קצבת שארים פוגעת בזכות לקניין ובזכות לחיי משפחה, וכאשר קצבת השארים נועדה לתמוך בילדים (כך שלמעמד המשפטי של יחסי הוריהם אין משמעות - שלילת קצבה בתרחיש בו ההורים לא מיסדו את הקשר ביניהם מהווה הפליה אסורה.

נישואין

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף טז(1) - כל איש ואישה שהגיעו לפרקם רשאים לבוא בברית הנישואין ללא הגבלה מטעמי גזע, אזרחות או דת. הם זכאים לזכויות שוות בנעשה הנישואין, בתקופת הנישואין ובשעת ביטולם.
  2. סעיף טז(2) - נישואין יערכו רק מתוך הסכמה חופשית ומלאה של בני הזוג המיועדים.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses (Art. 23), 1990 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 4 - יש לוודא שנישואין נערכים בהסכמתם החופשית של שני בני הזוג. כמו כן, על המדינה לאפשר נישואין דתיים ואזרחיים כאחד.
   2. סעיף 7 - יש לאסור אפליה מגדרית בכל הקשור לאובדן האזרחות בעקבות נישואין ולשני בני הזוג הזכות לשמור על שם משפחתם הקודם.
   3. סעיף 8 - שיוויון בנישואין משמעו שיוויון בבחירת מקום המגורים, ניהול משק הבית, חינוך הילדים וניהול הרכוש.
  2. General Comment No. 28: Equality of Rights Between Men and Women (article 3), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 23 - יש להשוות את גיל המינימום לנישואין בין גברים לנשים. עליו להיות גבוה דיו ע"מ לאפשר הסכמה מודעת וחופשית להינשא. ההחלטה האם להינשא לא תתקבל על ידי נציג מהמשפחה.
   2. סעיף 24 - הגבלות על האפשרות להינשא בשנית צריכות לחול בצורה שווה על גברים ונשים. הזכות להנשא מאפשרת גם לגברים וגם לנשים להינשא לבחיר ליבם ללא קשר לדתו.
   3. סעיף 25 - שיוויון בנישואין מקנה לשני בני הזוג זכויות, חובות, אחריות וסמכות שווה בכל הקשור לחיי המשפחה.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1.  נוסח האמנה
  1. פרק 2, סעיף 9, פסקה 1 - נישואים עם זר או המרת אזרחות ע"י הבעל לא ישפיע אוטומטית על האישה.
  2. פרק 3, סעיף 11, פסקה 2 - מניעת אפליה נגד נשים מטעמי נישואין או אמהות והבטחת זכותן הממשית לעבוד.
 2. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 21 Equality in Marriage and Family Relations, 1994(תרגום לעברית)
   1. סעיף 16 - זכותה של של אישה להנשא בחופשיות חייבת להיות מוגנת ע"י חוק.
   2. סעיף 17 - במדינות רבות אי הסתמכות על עקרונות האמנה מובילה לקיפוח זכויתיהן של נשים נשואות מכיוון שאינן נתפשות כשוות לגבר.
   3. סעיף 24 - חיובה של אישה לשנות את שמה לאחר נישואין פוגע בזכותה לאינדיבידואליות.
   4. סעיף 28 - כל חוק המעניק חלק יותר גדול מהרכוש לגבר בתום הנישואין או בירושה הוא חוק מפלה.
   5. סעיף 29 - את כל הזכויות המנויות בס' 28 (חלוקת רכוש) יש להעניק לכל אישה ללא קשר למצבה המשפחתי.
   6. סעיף 35 - הוראות חוק שאינן מעניקות לאלמנות או נשים נשואות זכויות שוות בבעלות על רכוש / ירושה סותרות את האמנה ויש לבטלן.
   7. סעיף 36 - ראוי שגיל המינימום לנישואין יהיה גיל 18. כמו כן, יש להינשא רק כשבני הזוג הגיעו לבגרות והינם בעלי כשירות.
   8. סעיף 38 - יש לבטל חוקים הקובעים גיל נישואים שונה או המניחים רמת התפתחות מנטלית ושכלית שונה לגבר ולאישה.
   9. סעיף 39 - יש לדרוש רישום כל נישואין (אזרחיים ודתיים) ע"מ לאכוף את שיוויון הזכויות בין בני הזוג.
 3. Concluding Observations
  1. Concluding observations on the fourth and fifth periodic reports of Israel, 2011 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 9 - הועדה מבקשת מישראל לשקול למשוך התנגדותה לסעיפים 7, 16(b) ע"מ למנוע אפליה בנישואין ויחסי משפחה.
  2. Concluding observations on the sixth periodic report of Israel, 2017
   1. סעיף 4 – הוועדה מברכת על התקדמותה של ישראל מאז פרסום המסקנות משנת 2011, ובין השאר על העלאת גיל המינימום לנישואין מ-17 ל-18, על תקנות למניעת הטרדה מינית באוניברסיטאות, ועל הארכת חופשת הלידה לנשים.
   2. סעיפים 8-9 – הוועדה מבקרת את ישראל על הסתייגותה מסעיף 16 העוסק בשוויון בנישואין, הסתייגות המנוגדת למטרת האמנה.
   3. סעיפים 10-11 – הוועדה קוראת לישראל לקבוע הגדרה ברורה להפליה (ישירה ועקיפה) של נשים, כמו גם אסטרטגיה למיגור הפליה שכזו, במיוחד בקרב קבוצות מיעוטים.
   4. סעיפים 16-17 – הוועדה קוראת לישראל להקל על נשים מכל קבוצות החברה את הגישה לערכאות משפטיות, ובמיוחד על נשים ערביות, בדואיות, מבקשות מקלט ומהגרות.
   5. סעיף 27(c) – הוועדה קוראת לישראל לנקוט באמצעים חקיקתיים וחינוכיים למיגור פוליגמיה ונישואין בכפייה, במיוחד בקרב האוכלוסייה הבדואית.האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 2, סעיף 10, פסקה 1 - נישואין יערכו בהסכמתם החופשית של שני בני הזוג.


פסיקה - טריבונאלים בינלאומיים

 1. ועדת האו"ם לזכויות אדם
  1. Communication No. 180/1984: L.G Danning v. The Netherlands, 1990
   1. פסקה 12.5 – השאלה הנבחנת – האם בחקיקה המבטיחה ביטוח סוציאלי מפרה את איסור האפליה בפני החוק לפי סעיף 26 באמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות?
   2. סעיף 14 – לפי הועדה, ההבחנה בין זוגות נשואים ללא נשואים מבוססות על קריטריון אובייקטיבי וסביר. על-ידי בחירה שלא להתחתן המבקש לא דרש מעמד מלאה הכולל את החובות והאחריות של זוג נשוי ולכן גם לא זכאי להטבות שמקנה הדין ההולנדי לזוגות נשואים.

היריון ולידה

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה 
  1. פרק 3, סעיף 6, פסקה 5 - לא יבוצע גזר דין מוות באישה הרה.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women (article 3), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 10 - על המדינה לדווח על שיעורי ילודה, היריון ותמותת תינוקות. כמו כן יש לספק לנשים עזרה במניעת הריונות בלתי רצויים ולוודא שאינן עוברות הפלות מסכנות חיים.
   2. סעיף 11 - על המדינה לנקוט צעדים כנגד מילת נשים ולספק הפלות לנשים שהרו כתוצאה מאונס.
   3. סעיף 15 - יש לספק לנשים הרות, שנשללה מהן חירותן, יחס הומני בתקופת לידה וטיפול בילדן. על המדינה להבטיח טיפול רפואי בסיטואציות אלו.
   4. סעיף 20 - על המדינה למחוק חוקים / פרקטיקות הגורמות לרופאים לדווח על הפלות. הזכות לפרטיות כוללת גם את זכותה של אישה לפרטיות בהפלה, לידה וכו'.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 3, סעיף 11, פסקה 2 (ב) - הנהגת חופשת לידה בתשלום או בהטבות שוות ערך ללא אובדן תעסוקה קודמת וזכויות סוציאליות.
 1. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 35: Gender-Based Violence against Women (עדכון להמלצה כללית 19, 1992)
   1. סעיף 22 - הפלות כפויות או עיקורים שוללים האישה את הזכות להחליט על גופה.
   2. סעיף 24(m) - יש לפעול למניעת כפייה בנושאי היריון ולידה ולוודא נגישות של נשים לטיפולים מסוג זה.
  2. General Recommendation No. 24: Women and Health, 1999
   1. סעיף 31 (c) - יש לשים בראש סדר העדיפויות מניעת הריונות בלתי רצויים באמצעות תכנון משפחה וחינוך מיני. בנוסף יש לפעול להפחתת תמותת אמהות ולתקן חקיקה המפלילה הפלות.
 2. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לביטול כל צורות האפליה נגד נשים על ישראל, 2011 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 39(b) - על ישראל להתאמץ ולצמצם את אחוזי תמותת התינוקות והיולדות בין המגזר היהודי למגזר הערבי והבדואי.
   2. סעיף 41(b) - על ישראל להבטית את זכותן של אסירות פלסטינאיות בהיריון לשירותי רפואה ובריאות ויש לוודא כי צרכיהן הרפואיים נענים.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 2, סעיף 10, פסקה 2 - הגנה מיוחדת תוענק לאמהות במהלך לידה הכוללת, בין היתר, חופשה בתשלום, גמלה לאמהות עובדות.
 2. General Comments
  1. General Comment No.5: Persons with Disabilities, 1994 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 31 - נשים עם מוגבלויות זכאות להגנה ותמיכה בנושאי היריון ואמהות. עיקור והפלה ללא הסכמתה המודעת של האשה הן הפרות חמורות של סעיף 10(2) לאמנה.


ילדים בתוך המשפחה

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses (Art. 23), 1990 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 8 - שיוויון בנישואין משמעו שיוויון בבחירת מקום המגורים, ניהול משק הבית, חינוך הילדים וניהול הרכוש.
   2. סעיף 9 - איסור אפליה ביחס לגירושין, הסדרי ראייה, מזונות וזכויות ביקור.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1.  נוסח האמנה
  1. פרק 2 סעיף 9 , פסקה 2 - הענקת זכויות שוות לנשים באשר לאזרחות של ילדיהן.
  2. פרק 4, סעיף 16, פסקה 1(ד) - זכויות שוות בעניינים הנוגעים לילדים.
 2.  General Recommendations
  1. General Recommendation 21: Equality in Marriage and Family Relations, 1994 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 10 - מהגרות זכאיות לאותן זכויות כמו גברים בכל הנוגע להצטרפות של ילדיהם ובני זוגם אליהם.
   2. סעיף 19 - עקרון טובת הילד כעקרון מוסכם בעולם והצורך בהקניית זכויות שוות להורי הילד.
   3. סעיף 20 - על המדינות לדאוג שלהורי הילד, ללא קשר למעמדם האישי (מבחינת נישואין) יש זכויות וחובת שוות על ילדם.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 1, סעיף 2, פסקה 1 - תחולה שווה של הזכויות באמנה לכל ילד, כולל ללא קשר לגזע ומוצא לאומי או אתני .
  2. חלק 1, סעיף 2, פסקה 2 - המדינות החברות באמנה ינקטו בכל האמצעים המתאימים להבטיח כי הילד מוגן מפני כל צורה של אפליה.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 20: on the implementation of the rights of the child during adolescence, 2016
   1. סעיף 8 – הוועדה מבקשת להסב את תשומת לבן של המדינות החברות לחשיבות שבמיקוד באוכלוסיית המתבגרים לשם הגברת יכולתם לממש את זכויותיהם ולקחת חלק פעיל ותורם בחברה בהמשך חייהם.
   2. סעיף 21 – הוועדה מציינת כי קיים חשש להפליה נגד מתבגרים, וקוראת למדינות החברות לוודא כי כל אוכלוסיית המתבגרים, משני המגדרים, נהנית מהגנה שווה על זכויותיה.
   3. סעיפים 27-28, 33-34 – הוועדה מציינת כי אוכלוסיית הבנות המתבגרות פגיעה במיוחד, וכך גם אוכלוסיית המתבגרים המשתייכים לקהילת הלהט"ב. הוועדה קוראת למדינות החברות לפעול למען קידום זכויותיהם של מתבגרים אלה ולמען העצמתם.
  2. General Comment No. 21: on children in street situations, 2017
   1. סעיף 13 – המדינות החברות מתבקשות להקדיש משאבים ולנקוט בצעדים ארוכי-טווח לשם הגנה על ילדים החיים ברחוב.
   2. סעיף 22 – הוועדה קוראת למדינות החברות להבטיח את יכולתם של ילדים החיים ברחוב לגשת לערכאות משפטיות לשם עמידה על זכויותיהם.
   3. סעיפים 26-27 – יש לנקוט בצעדים למיגור הפליה ישירה ועקיפה של ילדים החיים ברחוב, תוך הבנה שהפליה זו עשויה להופיע במגוון תרחישים ואופנים.
   4. סעיף 52 – על המדינות החברות לנקוט בכל האמצעים האפשריים לשם הגנה על ילדים בעלי מוגבלויות החיים ברחובות.
   5. סעיף 54 – על המדינות החברות לדאוג לחינוך הולם לילדים, אשר עשוי למנוע מהם להגיע לרחוב מלכתחילה.
   6. סעיפים 57-59 – על המדינות החברות לפעול למיגור אלימות על כל סוגיה (כולל אלימות פיזית ומינית) כלפי ילדים החיים ברחוב.


גירושין

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses (Art. 23), 1990 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 9 - איסור אפליה ביחס לגירושין, הסדרי ראייה, מזונות וזכויות ביקור


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 4, סעיף 16, פסקה 1(ג) - זכויות שוות במשך הנישואין ובעת פירוקם.
 2. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לביטול כל צורות האפליה נגד נשים על ישראל, 2011
   1. סעיף 49(a) - על ישראל להקים מערכת נישואין וגירושין אזרחית.
   2. סעיף 49(b) - על ישראל לצמצם את הסתירה בין ההלכה לאמנה בנושאי נישואין וגירושין ולחסל נורמות מפלות נגד נשים.


מזונות

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses (Art. 23), 1990 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 9 - איסור אפליה ביחס לגירושין, הסדרי ראייה, מזונות וזכויות ביקור.
  2. General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women (article 3), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 26 - על הסיבות או היכולות בגירושין, הסדרי ראייה ואפוטרופסות, מזונות, חלוקת רכוש וזכויות ירושה להיות שוות בין גבר ואישה.


עגינות

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women (article 3), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 19 - אישה לא תחשב כרכוש משפחת בעלה לאחר מותו.


הסדרי ראייה

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses (Art. 23), 1990 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 9 - איסור אפליה ביחס לגירושין, הסדרי ראייה, מזונות וזכויות ביקור.
  2. General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women (article 3), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 26 - על הסיבות או היכולות בגירושין, הסדרי ראייה ואפוטרופסות, מזונות, חלוקת רכוש וזכויות ירושה להיות שוות בין גבר ואישה.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 4, סעיף 16, פסקה 1(ו) - זכויות וחובות שוות בעניין אפוטרופסות, פיקוח, נאמנות ואימוץ ילדים.


בית הדין הרבני ובית המשפט לדיני משפחה/סמכויות

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף ז - הכל שווים לפני החוק וזכאים להגנה שווה של החוק. הכל זכאים להגנה שווה מפני כל אפליה המפירה את מצוות ההכרזה הזאת ומפני כל הסתה לאפליה כזו.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women (article 3), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 18 - על המדינה להבטיח שכל הנשים זוכות ליחס שווה בבתי המשפט ובפרט במתן עדויות, ייצוג עצמאי וגישה שווה לייצוג משפטי בכל הקשור לענייני משפחה.
   2. סעיף 24 - הגבלות על האפשרות להינשא בשנית צריכות לחול בצורה שווה על גברים ונשים. הזכות להנשא מאפשרת גם לגברים וגם לנשים להינשא לבחיר ליבם ללא קשר לדתו.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 4, סעיף 15, פסקה 2 - הנהגת יחס שווה כלפי נשים בכל שלבי ההליכים בבתי משפט ובבתי דין.
  2. פרק הסתייגות והצהרה, פסקה 1 - הסתייגות של ישראל בנוגע למינוי נשים לכהונה בתפקיד שיפוטי בבתי הדין הדתיים.
 2. Concluding Observations
  1. Concluding observations on the fourth and fifth periodic reports of Israel, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 9 - הסתייגויות ישראל מסעיף 7(ב) לאמנה (שוויון במינוי נשים לתפקידים ציבוריים), במינוי נשים לתפקידים דתיים, היא לא חוקית מכיוון שנוגדת את מטרת האמנה.
   2. פסקה 11 - על ישראל לעגן את ערך השוויון בין גברים ונשים ב"חוק יסוד: כבוד אדם וחירותו".
   3. פסקאות 24-25 - חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003, פוגע בזכות נשים ערביות לחיי משפחה.
  2. Concluding observations on the sixth periodic report of Israel, 2017
   1. סעיף 4 – הוועדה מברכת על התקדמותה של ישראל מאז פרסום המסקנות משנת 2011, ובין השאר על העלאת גיל המינימום לנישואין מ-17 ל-18, על תקנות למניעת הטרדה מינית באוניברסיטאות, ועל הארכת חופשת הלידה לנשים.
   2. סעיפים 8-9 – הוועדה מבקרת את ישראל על הסתייגותה מסעיף 16 העוסק בשוויון בנישואין, הסתייגות המנוגדת למטרת האמנה.
   3. סעיף 27(c) – הוועדה קוראת לישראל לנקוט באמצעים חקיקתיים וחינוכיים למיגור פוליגמיה ונישואין בכפייה, במיוחד בקרב האוכלוסייה הבדואית.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים