שיוויון הזדמנויות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

האמנה הבינלאומית לזכויות של אנשים עם מוגבלויות

(תרגום לעברית וערבית)

 1. חינוך – מדינות שהן צדדים לאמנה מכירות בזכותם של אנשים עם מוגבלויות לחינוך. יש להבטיח מערכת חינוך שתפתח את מלוא היכולות הגלומות באדם (ס' 24(1)). אין להדיר אנשים עם מוגבלויות ממערכת החינוך בשל מוגבלותם (ס' 24(2)).
 2. עבודה ותעסוקה – זכותם של אנשים עם מוגבלויות לעבוד בשוויון עם אחרים. יש לאסור אפליה בשל מוגבלות, להגן על זכותם של אנשים עם מוגבלויות לתנאי עבודה הוגנים וגמול שווה עבור עבודה שוות ערך. אסור להחזיק אנשים עם מוגבלויות בתנאי עבדות או שעבוד (ס' 27).
 3. רמת חיים והגנה סוציאלית נאותות – לאנשים עם מוגבלויות זכות לרמת חיים נאותה לעצמם ולמשפחותיהם, לרבות מזון, ביגוד ודיור נאותים, וכן לאפשר גישה לתכניות סוציאליות שונות (ס' 28).


הערות כלליות

 1. חינוך 

(2016) General comment No. 4 - on the right to inclusive education 

 1. הוועדה מבקשת להדגיש את ההבחנה בין החרגה, סגרגציה, אינטגרציה והכללה. הזכות לחינוך מכליל (inclusive education) משמעה תהליך קבוע של יצירת רפורמות שמטרתן ביצוע שינויים והתאמות בחומר הלימודים, במתודות הוראה, בגישות, במבנים ואסטרטגיות חינוכיות, כל זאת לשם התגברות על המכשולים העומדים בפני תלמידים עם מוגבלויות (ס' 11).
 2. זכות זו היא בעלת המאפיינים המרכזיים הבאים (ס' 12):
  א. גישת "התכנית הכוללת" (a whole system approach) - על שרי החינוך לוודא השקעה נאותה בקידום החינוך המכליל, תוך יצירת השינויים המבניים הנדרשים.
  ב. סביבת חינוך כוללת – על כלל הסביבה החינוכית (כיתות הלימוד, צוות המורים ועוד) להיות מותאמת לעיקרון החינוך המכליל.
  ג. גישת "כלל האדם" (a whole person approach) - הכרה ביכולתו של כל אדם ללמוד. החינוך המכליל אמור להציע חומר לימודים גמיש כמו גם מתודות למידה והוראה מגוונות, המציבים דרישות מותאמות ומתייחסות לחוזקות וסגנונות הלמידה של תלמידים שונים.
  ד. מורים תומכים – הכשרת מורים בעלי יכולת וכישורים להשגת יעדי החינוך המכליל.
  ה. כבוד למגוון האנושי
  ו. סביבת למידה אוהדת - יצירת מרחב בטוח ותומך לתלמידים עם מוגבלויות.
  ז. הכרה בשותפות – כל הארגונים הסובבים והתומכים בבית הספר
  (ארגוני מורים ותלמידים וארגונים נוספים) נקראים להגדיל את המודעות וההיכרות עם מוגבלויות.
  ח. ניטור – כתהליך מתמשך, החינוך המכליל חייב להיות מפוקח ומוערך באופן קבוע.


חזרה לתוכן העניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים