תושבות ארעית

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

זכויות

מענק דמי אבטלה

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף כג, פסקה 1 - כל אדם זכאי לעבודה, לבחירה חופשית של עבודתו, לתנאי עבודה צודקים והוגנים ולהגנה מפני אבטלה.
  2. סעיף כה - כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה לבריאותם ולרווחתם שלו ושל בני ביתו. לרבות מזון, לבוש, שיכון, טיפול רפואי, שירותים סוציאליים כדרוש וזכות לבטחון במקרה של אבטלה, מחלה, אי כושר לעבודה, אלמון, זקנה או מחסור אחר בנסיבות שאינן תלויות בו.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 9 - מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכותו של כל אדם לביטחון סוציאלי, לרבות ביטוח סוציאלי.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 19: The Right to Social Security, 2007
   1. סעיף 1 - הזכות לביטוח סוציאלי הינה חיונית לשם שמירה על כבודו של האדם.
   2. סעיף 2 - הזכות לביטוח סוציאלי כוללת את זכות הגישה והשמירה על הטבות, אם כספיות או שוות ערך כספי, מבלי אפליה, בכל מקרה של: (א) חוסר הכנסה מעבודה שנגרם על ידי מחלה, מוגבלות, תאונת עבודה, אבטלה, גיל מבוגר, מוות של בן משפחה.(ב) אי גישה לטיפול רפואי בשל קשיים כלכליים.(ג) קשיים בתמיכה בבני המשפחה, בעיקר בילדים ובקשישים.
   3. סעיף 9 - הזכות לביטוח סוציאלי כוללת את הזכות שלא להיות מושא למגבלות שרירותיות של מערכת ביטחון סוציאלי קיימת, בין אם פרטית ובין אם ציבורית. כמו כן, נכללת גם הזכות להנאה שווה מהגנה מספקת מסיכונים חברתיים אפשריים.
   4. סעיף 29 - המדינות שהן צד לאמנה מחויבות לאפשר הנאה מהזכות לביטוח סוציאלי באופן שאינו יוצר אפליה משום צורה ומשום טעם.
   5. סעיף 37 - כל בני האדם שלאומם אינו לאום המדינה, זכאים לגישה למערכת ביטחון סוציאלי שאינה דורשת תרומה כלשהי, לשם תמיכה בהכנסה, גישה לטיפולים רפואיים, ותמיכה במשפחה. אם ישנן מגבלות, כמו תקופת בחינת התאמה, עליהן להיות מידתיות.

קצבת הבטחת הכנסה

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף כב -כל אדם, כחבר החברה, זכאי לבטחון סוציאלי וזכאי לתבוע שהזכויות הכלכליות הסוציאליות והתרבותיות, שהן חיוניות לכבודו כאדם ולהתפתחות החופשית של אישיותו, יובטחו במאמץ לאומי ובשיתוף פעולה בינלאומי בהתאם לארגונה ולאוצרותיה של המדינה.
  2. סעיף כג, פסקה 3 - כל אדם זכאי לשכר צודק והוגן, אשר יבטיח לו ולבני בינתו קיום הראוי לכבוד האדם שיושלם, אם יהיה צורך בכך, על ידי אמצעים אחרים של הגנה סוציאלית.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 9 - מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכותו של כל אדם לביטחון סוציאלי, לרבות ביטוח סוציאלי.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 19: The Right to Social Security, 2007
   1. סעיף 1 - הזכות לביטוח סוציאלי הינה חיונית לשם שמירה על כבודו של האדם.
   2. סעיף 2 - הזכות לביטוח סוציאלי כוללת את זכות הגישה והשמירה על הטבות, אם כספיות או שוות ערך כספי, מבלי אפליה, בכל מקרה של: (א) חוסר הכנסה מעבודה שנגרם על ידי מחלה, מוגבלות, תאונת עבודה, אבטלה, גיל מבוגר, מוות של בן משפחה.(ב) אי גישה לטיפול רפואי בשל קשיים כלכליים.(ג) קשיים בתמיכה בבני המשפחה, בעיקר בילדים ובקשישים.
   3. סעיף 9 - הזכות לביטוח סוציאלי כוללת את הזכות שלא להיות מושא למגבלות שרירותיות של מערכת ביטחון סוציאלי קיימת, בין אם פרטית ובין אם ציבורית. כמו כן, נכללת גם הזכות להנאה שווה מהגנה מספקת מסיכונים חברתיים אפשריים.
   4. סעיף 29 - המדינות שהן צד לאמנה מחויבות לאפשר הנאה מהזכות לביטוח סוציאלי באופן שאינו יוצר אפליה משום צורה ומשום טעם.
   5. סעיף 37 - כל בני האדם שלאומם אינו לאום המדינה, זכאים לגישה למערכת ביטחון סוציאלי שאינה דורשת תרומה כלשהי, לשם תמיכה בהכנסה, גישה לטיפולים רפואיים, ותמיכה במשפחה. אם ישנן מגבלות, כמו תקופת בחינת התאמה, עליהן להיות מידתיות.

קצבת נכות

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף כה - כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה לבריאותם ולרווחתם שלו ושל בני ביתו. לרבות מזון, לבוש, שיכון, טיפול רפואי, שירותים סוציאליים כדרוש וזכות לבטחון במקרה של אבטלה, מחלה, אי כושר לעבודה, אלמון, זקנה או מחסור אחר בנסיבות שאינן תלויות בו.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 9 - מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכותו של כל אדם לביטחון סוציאלי, לרבות ביטוח סוציאלי.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 19: The Right to Social Security, 2007
   1. סעיף 1 - הזכות לביטוח סוציאלי הינה חיונית לשם שמירה על כבודו של האדם.
   2. סעיף 2 - הזכות לביטוח סוציאלי כוללת את זכות הגישה והשמירה על הטבות, אם כספיות או שוות ערך כספי, מבלי אפליה, בכל מקרה של: (א) חוסר הכנסה מעבודה שנגרם על ידי מחלה, מוגבלות, תאונת עבודה, אבטלה, גיל מבוגר, מוות של בן משפחה.(ב) אי גישה לטיפול רפואי בשל קשיים כלכליים.(ג) קשיים בתמיכה בבני המשפחה, בעיקר בילדים ובקשישים.
   3. סעיף 9 - הזכות לביטוח סוציאלי כוללת את הזכות שלא להיות מושא למגבלות שרירותיות של מערכת ביטחון סוציאלי קיימת, בין אם פרטית ובין אם ציבורית. כמו כן, נכללת גם הזכות להנאה שווה מהגנה מספקת מסיכונים חברתיים אפשריים.
   4. סעיף 29 - המדינות שהן צד לאמנה מחויבות לאפשר הנאה מהזכות לביטוח סוציאלי באופן שאינו יוצר אפליה משום צורה ומשום טעם.
   5. סעיף 37 - כל בני האדם שלאומם אינו לאום המדינה, זכאים לגישה למערכת ביטחון סוציאלי שאינה דורשת תרומה כלשהי, לשם תמיכה בהכנסה, גישה לטיפולים רפואיים, ותמיכה במשפחה. אם ישנן מגבלות, כמו תקופת בחינת התאמה, עליהן להיות מידתיות.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים