האיסור על עינויים

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

 1. הגדרה
  1. היקף האיסור
  2. פליליות מעשי העינויים
  3. הגדרת הקורבן
  4. חריגים והגנות
 2. ישראל - התייחסויות פרטניות
  1. החלת האמנה על שטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה
  2. חקירות שירות הביטחון הכללי
  3. מעצרים מנהליים
 3. עינויים במצב לחימה
  1. כללי
  2. הכרזה על מצב חירום
  3. לחימה אסורה (לחימה אזרחית ופגיעה בכללי המשפט ההומניטארי)
  4. שבויי מלחמה
 4. עינויים בחקירה
  1. שיטות חקירה
  2. עדויות חוקרים
  3. איסור שימוש בראיות והודאות שהושגו באמצעות עינויים
  4. תיעוד חקירות
 5. חקירה והעמדה לדין בעבירות טרור וביטחון
 6. בתי דין צבאיים
 7. עינויים וקבוצות מיוחדות
  1. עינוי קטינים
  2. עינוי נשים
  3. עינוי אסירים ועצירים
  4. מבקשי מקלט מדיני ומי שאינו אזרח
   1. כללי
   2. איסור העברה
 8. אמצעים
  1. עינויים פיזיים
  2. עינויים מנטאליים
  3. הריסת בתים
  4. שביתות רעב והזנה כפויה
  5. צינוק ובידוד
 9. אפליה ועינויים
 10. חובת המדינה
  1. היקף החובה
  2. מניעת עינויים
  3. התמודדות עם עינויים
 11. תרופות וסעדים
  1. כללי
  2. תלונות
  3. חקירה של תלונות
 12. פסיקה- טריבונלים בינלאומיים


חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים