הגדרה משפטית של פרטיות

מתוך eidhr

גרסה מתאריך 12:49, 15 במרץ 2021 מאת Tomer Broude (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה הנוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

הגדרה משפטית של פרטיות

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 12 – איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיות – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 17 - איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיות – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 16: The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, 1988
   1. סעיף 1 – זכאותו של הפרט להגנה על פרטיותו תקפה גם כלפי המדינה וגם כלפי גורמים פרטיים אחרים.
   2. סעיפים 2-3 – הזכות לפרטיות כוללת הגנה גם מפני פגיעה שרירותית וגם מפני פגיעה שאינה חוקית. על החוקים שפוגעים בפרטיות לעמוד בתנאי האמנה ובמטרותיה.
   3. סעיף 7 – יש לאסוף רק מידע פרטי שתיעודו קריטי לשימור האינטרסים של החברה כולה.
   4. סעיף 8 – יש לציין בחקיקה את הנסיבות המדויקות בהן תותר פגיעה בפרטיות. יש לשקול את הפעלת את ההרשאה בחוק לאיסוף מידע בכל מקרה לגופו. ככלל, על תכתובות והתכתבויות לעבור בין הצדדים להן מבלי שתוכנן ייחשף, בין באמצעים אלקטרוניים ובין באמצעים אחרים. יש לבצע חיפושים בבתים רק לצורך איסוף ראיות רלוונטיות ובאופן השומר על כבודו של האדם שבביתו מתבצע החיפוש. חיפושי גוף יבוצעו רק ע"י מי שמינו תואם את האדם שעל גופו מתבצע החיפוש.
   5. סעיף 9 – על המדינות החברות להימנע מהפרת סעיף 17 לאמנה ולהקים תשתית חקיקתית תואמת הכוללת איסורים על הפרת תוכנו של סעיף 17.
   6. סעיף 10 – יש לפקח בחוק על איסוף ותיעוד של מידע פרטי באמצעים אלקטרוניים, בין שהאיסוף נעשה ע"י גורמים ציבוריים ובין ע"י גורמים פרטיים. על המדינה לנקוט באמצעים כדי לוודא שהמידע אינו מגיע לידיהם של אלו שאינם מורשים בחוק לקבל חשיפה אליו, ואין להשתמש במידע למטרות שמנוגדות לאלו של האמנה. לכל אדם נתונה הזכות לקבל מידע הנגיש לו על טיב המידע האישי שנשמר במאגרי הרשויות, על המטרות שלשמן נאסף, ועל הגורמים הרשאים לבקר על מידע זה. אם המידע שנאסף כולל מידע שגוי או מידע שנאסף בניגוד להוראות החוק, לכל אדם נתונה הזכות לבקש תיקון או מחיקה.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 16 - איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיותם של ילדים – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.
 2.  General Comments
  1. General Comment No. 13: The right of the child to freedom from all forms of violence, 2011
   1. סעיף 3 – המושג "כבוד הילד" כולל היבט של פרטיות.
  2. General Comment No. 15: The right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health, 2013
   1. סעיף 84 – על גופי מדיה המונית מוטלת החובה להבטיח את פרטיותם של ילדים ומתבגרים.


אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות (CRPD)

(תרגום לעברית וערבית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 22 - איסור פגיעה שרירותית או בלתי-חוקית בפרטיותם של בעלי מוגבלויות – כולל התכתבויות וחיי המשפחה והבית; זכאות להגנת החוק מפני פגיעות שכאלו.


פסיקה - טריבונאלים לאומיים ובינלאומיים

 1. בית-הדין האירופאי לזכויות אדם
  1. Application no. 8691/79: Malone v. U.K., 1984
   1. השופט Pettiti מצטרף לדעת הרוב ומוסיף כי בבסיס הזכות לפרטיות, כפי שהיא מעוגנת באמנת זכויות האדם האירופית, מונחת זכותו של הפרט שיניחו לו לנפשו. הוא מדגיש כי שיקול הדעת שניתן למדינות האיחוד יוגבל במקרים בהם הפרט פגיע יותר בשל המציאות הטכנולוגית המודרנית.
  2. Application no. 44787/98: P.G. and J.H. v. U.K., 2001
   1. פסקה 56 - הציפייה הסבירה של אדם בנוגע לפרטיותו מהווה גורם חשוב, אך לא מספק, להכרעה בשאלה אם התקיימה פגיעה בפרטיות. תיתכן פגיעה בפרטיות גם בנוגע לפעולות שביצע הפרט במרחב הציבורי, אם אלו נכללו בתיעוד שיטתי או כזה שנשמר לנצח.
  3. Application no. 44647/98: Peck v. U.K., 2003
   1. פסקה 57 – הזכות לחיים פרטיים הינה מונח רחב שאינו ניתן להגדרה בצורה ממצה. הזכות כוללת היבטים כגון זהות מגדרית, שם, נטייה מינית וחיי מין, זהות והתפתחות אישית, פיתוח קשרים עם פרטים אחרים, ופעולות פרטיות ועסקיות כאחת.
  4. Application no. 49458/06: Colon v. The Netherlands, 2012
   1. פסקה 95: בית-הדין האירופאי לזכויות אדם אישרר את הסמכות שניתנה לתובע הכללי בהולנד לאשר את קיומם של חיפושים אקראיים על גופם של הנמצאים באזור מסוים, לטווח זמן מוגבל של 12 שעות, לאור סיכון בטחוני זמני. בית-הדין התמקד בנחיצותה של סמכות זו לשם הגנה על שלום הציבור, וקבע כי האינטרס הציבורי גובר על הפגיעה הסובייקטיבית שנוצרת כתוצאה מפגיעה בזכות לפרטיות של אלו שעל גופם מתבצעים החיפושים.
  5. Application no. 39954/08: Axel Springer AG v. Germany, 2012
   1. פסקה 91: בית-הדין האירופאי לזכויות אדם קבע כי אדם פרטי שאינו מוכר לציבור יכול לדרוש הגנה מיוחדת על זכותו לחיים פרטיים, אך לא כך הדבר בנוגע לדמויות ציבוריות, שפרטים לגביהן עשויים להיות רלוונטיים לדיון ציבורי בחברה דמוקרטית.
 2. ועדת זכויות האדם של האו"ם
  1. Communication No. 903/1999: Antonius Cornelis Van Hulst v. The Netherlands, 2004
   1. פסקה 7.9: ועדת זכויות האדם של האו"ם קבעה כי המלחמה בפשע מהווה תכלית ראויה (כחלק ממבחני המידתיות) המספקת לשם פגיעה בזכות לפרטיות. במקרה הנדון נדונה פגיעה בפרטיות בדמות קליטה ותיעוד של שיחות טלפון.
  2. Communication No. 1621/2007: Raihman v. Latvia, 2010
   1. פסקה 8.2 – הוועדה מגדירה "פרטיות" בתור המרחב בחייו של הפרט בו הוא יכול לבטא את זהותו בחופשיות, בין אם דרך מערכות יחסים עם אחרים ובין אם לבדו. מכיוון ששמו של אדם (ואופן האיות שלו – נושא העתירה הנדונה) מהווה מרכיב חשוב בזהותו של אדם, הרי שמכוח הזכות לפרטיות נתונה לפרט הזכות לבחור ולשנות את שמו שלו.
  3. Communication No. 2326/2013: N.K. v. The Netherlands, 2018
   1. הדיון נסוב סביב עתירתה של צעירה שהורשעה בהיותה קטינה בעבירה פלילית קלה, שבעקבותיה חויבה למסור דגימת DNA שתתועד ברשויות המדינה. הצעירה טענה להפרה שרירותית של זכותה לפרטיות לפי ה-ICCPR ולפי אמנת זכויות הילד. הוועדה קיבלה את הטענה לפיה תיעוד מידע גנטי מהווה פגיעה בזכות לפרטיות, ולכן מדיניות זו של ממשלת הולנד כפופה למבחני המידתיות. עוד נקבע כי מדיניות זו אינה עוברת את מבחן המידתיות במובן הצר, למרות קיומה של תכלית ראויה (מלחמה בפשיעה), וזאת בין השאר לאור המשקל המיוחד שיש לתת לזכויותיהם של ילדים בהליכים משפטיים.


חזרה לתוכן העניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Union

כלים אישיים