זכויות אנשים עם מוגבלות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

 1. אנשים עם מוגבלויות - הגדרה והוראות כלליות
 2. כיבוד העצמאות והאוטונומיה
  1. הזכות לחיים
  2. חופש תנועה ואזרחות
  3. חופש הביטוי והדעה
  4. כבוד לפרטיות
  5. מצבי סיכון ומקרי חירום הומניטריים
  6. הזכות לחירות ולביטחון אישי
 3. הכרה שווה בפני החוק
 4. גישה למערכת הצדק
 5. איסור אפליה 
  1. כללי
  2. אפליית נשים
 6. השתתפות ושייכות מלאה ואפקטיבית בחברה
 7. כבוד לשונה וקבלה של אנשים עם מוגבלויות כחלק מהמגוון האנושי והאנושות
  1. חיים עצמאיים ושילוב בקהילה
  2. בריאות
  3. הכשרה ושיקום
  4. כבוד לבית ולמשפחה
  5. ניידות אישית
  6. השתתפות בחיי תרבות, בילוי, פנאי וספורט
  7. גישה למידע
 8. שיוויון הזדמנויות
  1. חינוך
  2. עבודה ותעסוקה
  3. רמת חיים והגנה סוציאלית נאותות
 9. נגישות
 10. הזכות לבחור ולהיבחר
 11. נשים עם מוגבלויות
 12. כבוד ליכולות המתפתחות של ילדים עם מוגבלויות וכבוד לזכותם של ילדים עם מוגבלויות לשמר את זהותם


חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים