אפליה ועינויים

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

האמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים (CAT)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סעיף 2, פסקה א - כל מדינה חברה תנקוט באמצעים יעילים, תחיקתיים מנהליים, משפטיים או אחרים למניעת מעשי התעללות בכל שטח שבסמכותה השיפוטית.
 2. General comments
  1. General Comment No.2: Implementation of Article 2 by States Parties 2007
   1. סעיף 7 – פרשנות המושג "כל שטח תחת שיפוט המדינה" כולל כל שטח ויש להחיל החובה בהתייחס לכל אדם, אזר או לא אזרח, הנתון לשליטה דה-יורה או דה-פקטו של המדינה ללא אפליה.
   2. סעיף 13 – ערבויות בסיסיות מסוימות, שחלקן מפורטות באמנה וחלקן מפורטות בסעיף זה, חלות על כל האנשים אשר חירותם נשללה ללא משוא פנים.
   3. סעיף 20 – עיקרון אי-האפליה הינו עיקרון בסיסי בהגנה על זכויות אדם הנכלל בהגדרת עינויים תחת סעיף 1 לאמנה. לפי האמנה שימוש מפלה באלימות נפשית או פיזית הינו פקטור חשוב בקביעה האם מדובר בעינויים.
   4. סעיף 21 – חלק מהחובה למנוע עינויים הינה להגן על מיעוטים מסוימים או אוכלוסיות מוחלשות.
   5. סעיף 21 – החובה למנוע עינויים חלה כלפי כל בני האדם ללא הבדל גזע, צבע, מוצע אתני, דעה פוליטית או אחרת, לאום, מוצא חברתי ועוד.
   6. סעיף 22 – המגדר כמרכיב מפתח בבחינת הסיכון לעינויים או התעללות. נשים נמצאות בסכנה יתרה לשלילת חירות, טיפול רפואי ואלימות על-ידי שחקנים פרטיים בקהילה ובבתים.
   7. סעיף 23 – החובה לכלול בדוח של המדינות לוועדה נתונים לגבי מאפייני מפתח כגון גיל ומגדר כדי לזהות ולמנוע טיפול מפלה שאחרת לא יהיה ניתן להבחין בו, ובפרט נגד אוכלוסיות מוחלשות.
   8. סעיף 24 - מניעת אפליה בעבודה והכשרה לרגישות לסיטואציות בהן התעללות או עינוי יכולים להתרחש היא מפתח במניעת הפרות האמנה ובניית תרבות של כבוד לנשים ומיעוטים.
  2. General Comment No. 3: Implementation of Article 14 by States parties, 2012
   1. סעיף 1 – הזכות לפיצוי הוגן לקרבנות עינויים חלה על כל קורבנות עינויים או קורבנות יחס אכזרי ומשפיל ללא אפליה מכל סוג שהוא.
   2. סעיף 8 - כדי שהשבה תהיה אפקטיבית, יש לעשות מאמצים כדי להתמודד עם סיבות מבניות להפרה לרבות כל סוג של הפליה.
   3. סעיף 32 ו-34 – עיקרון היעדר האפליה הינו עיקרון בסיס וכללי בהגנה על זכויות אדם ובפרשנות ויישום האמנה. יש להבטיח גישה לבתי המשפט ולמנגנוני האכיפה השונים ולהבטיח תיקון באופן שווה.
 3. Concluding Observation
  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם נגד עינויים ומעשים אכזריים, לא אנושיים ומשפילים אחרים, 2009
   1. סעיף 11 - הוועדה מציינת את הערה פרשנית 2 לפיה חובת המדינות למנוע עינויים והתעללות בכל שטח המצוי תחת סמכות שיפוטן, חייבת להתפרש כבאה להגן על כל אדם, ללא אפליה.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סעיף 2- על כל מדינה להבטיח קיומן זכויות האמנה לבני האדם שתחת שיפוטה, ללא אפליה מכל סוג שהוא.
  2. פרק 3, סעיף 24, פסקה 1 - כל ילד, ללא כל אפליה, זכאי לאותם אמצעי ההגנה הדרושים לאור מעמדו כקטין.
  3. פרק 3, סעיף 26- כל בני האדם שווים בפני החוק וזכאים להגנה שווה בחוק ללא אפליה.
 2. תלונות פרטים בפני הועדה לזכויות אדם
  1. Nikolaos Katsaris v. Greece, 2012
   1. תלונה בגין התעללות שוטרים חמורה באזרחים יוונים ממוצא רומאני. נקבע שהמדינה הפרה את פסקה 3 לסעיף 2 לאמנה (סעד אפקטיבי), ביחס לסעיף 7. כמו כן הפרה את פסקה 1 לסעיף 2 וסעיף 26 (איסור על אפליה).


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Union

הפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים