גירוש

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

תנאים לגירוש

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 5, סימן לב, פסקה 1 - המדינות בעלות האמנה לא יגרשו פליט השוהה בארצן בהיתר אלא מטעמי ביטחון לאומי וסדר ציבורי.

הליך משפטי לגירוש

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 13 - זר שנמצא בתחומיה של מדינה שהיא צד באמנה זו, אין לגרשו ממנה אלא בביצועה של החלטה שנתקבלה בהתאם לחוק, ותינתן לו האפשרות להגיש את הנימוקים נגד גירושו, וכי עניינו ייבחן מחדש, בהיותו מיוצג לתכלית זו, בפני הרשות המוסמכת.

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 5, סימן לב, פסקה 2 - גירושו של פליט לא יבוצע אלא מתוקף החוק. בהיעדר סיבות של ביטחון לאומי שדורשות התנהלות אחרת, ירשו לפליט להביא עדות לטיהור עצמו, ולהיות מיוצג לתכלית זו בפני רשות מוסמכת.

גירוש למדינה אחרת

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 5, סימן לב, פסקה 3 - המדינות בעלות האמנה יתנו לפליט זמן מספיק כדי לבקש כניסה חוקית לארץ אחרת.
  2. פרק 5, סימן לג, פסקה 1 - בעלות האמנה לא יגרשו ולא יחזירו פליט בצורה כלשהי, אל גבולות הארצות שבן יהיו חייו או חירותו בסכנה מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקבוצה חברתית מסוימת או לאחיזה בהשקפה מדינית מסוימת.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים