גירושין

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

הזכות להתגרש

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 23(4) - שוויון זכויות ואחריות של בני הזוג לעניין נישואין, במשך הנישואין ובפירוקם.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 19: Protection of the Right to Marriage and Equality of the Spouses (תרגום לעברית)
   1. סעיף 9 – שוויון זכויות בין בני הזוג בפירוק הנישואין.
  2. General Comment No. 28: The Equality of Rights Between Men and Women (תרגום לעברית)
   1. סעיף 26 - שוויון זכויות בין בני הזוג בפירוק הנישואין.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1.  General Comment No. 20: Non-discrimination in Economic, Social and Cultural Life (תרגום לעברית)
   1. סעיף 31: איסור הפליה על בסיס מצב משפחתי.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 16 (c) – שוויון זכויות לנשים ולגברים בפירוק נישואין.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 21: Equality in Marriage and Family Relations (תרגום לעברית)
   1. סעיף 6- אין לשלול מאישה זכויות כגון אזרחות בשל גירושין.

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 16(1) – שוויון זכויות לנשים ולגברים בנישואים ובפירוקם.

גירושים דתיים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments 
  1. General Comment No. 6: Cultural RIghts
   1. סעיף 111 – הוועדה מעבירה ביקורת על האיסור המוסלמי כנגד גירושין.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 18 - חופש הדת, המחשבה והמצפון.
  2. סעיף 27 - זכותם של מיעוטים לקיים את דתם ואת מנהגיהם.

גירושים אזרחיים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 18 - חופש הדת, המחשבה והמצפון.
  2. סעיף 27 - זכותם של מיעוטים לקיים את דתם ואת מנהגיהם.

דיני עגונות

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 16 (c) – שוויון זכויות לנשים ולגברים בפירוק נישואין.


מתן גט

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 6: Cultural RIghts
   1. סעיף 294 – הוועדה רואה בחומרה מקרים שבהם לגבר יש זכות מוחלטת במקרה של פירוק נישואין.

הסדרי ראיה

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 16 (f)- שוויון זכויות וחובות של נשים וגברים כלפי משמורת על ילדיהם.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 21: Equality in Marriage and Family Relations(תרגום לעברית)
   1. סעיף 19+20 – תחולה שווה של דיני גירושין על נשים ועל גברים, בעיקר בנוגע לחובותיהם כלפי ילדים משותפים.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 23(4) - שוויון בזכויותיהם ואחריותם של בני זוג לעניין נישואין, במשך הנישואין ובפירוקם. במקרה של פירוק, ייעשו סידורים כדי להבטיח לילדים את ההגנה הדרושה.


General Comments

 1. General Comment No. 28: The Equality of Rights Between Men and Women (תרגום לעברית)
  1. סעיף 26 - איסור על הפליה בין נשים לגברים בקביעת משמורת ובקביעת הסדרי ראייה.

משמורת

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 16 (f)- שוויון זכויות וחובות של נשים וגברים כלפי משמורת על ילדיהם.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

נוסח האמנה

 1. סעיף 23(4) - שוויון בזכויותיהם ואחריותם של בני זוג לעניין נישואין, במשך הנישואין ובפירוקם. במקרה של פירוק, ייעשו סידורים כדי להבטיח לילדים את ההגנה הדרושה.

General Comments

 1. General Comment No. 28: The Equality of Rights Between Men and Women (תרגום לעברית)
  1. סעיף 26 - איסור על הפליה בין נשים לגברים בקביעת משמורת ובקביעת הסדרי ראייה.

מזונות אישה

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 21: Equality in Marriage and Family Relations (תרגום לעברית)
   1. סעיף 28 – חלוקת רכוש בגירושין ותשלום מזונות.

מזונות ילדים

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 16 (f)- שוויון זכויות וחובות של נשים וגברים כלפי משמורת על ילדיהם.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 21: Equality in Marriage and Family Relations(תרגום לעברית)
   1. סעיף 19+20 – תחולה שווה של דיני גירושין על נשים ועל גברים, בעיקר בנוגע לחובותיהם כלפי ילדים משותפים.

אפוטרופסות

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 16 (f)- שוויון זכויות וחובות של נשים וגברים כלפי משמורת על ילדיהם.האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 14(1) - ניהול משפט בעניין אפוטרופסות בדלתיים סגורות.
  2. סעיף 23(4) - שוויון בזכויותיהם ואחריותם של בני זוג לעניין נישואין, במשך הנישואין ובפירוקם. במקרה של פירוק, ייעשו סידורים כדי להבטיח לילדים את ההגנה הדרושה.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים