הזכות להשתתף בחיי התרבות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

היקף הזכות

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 15 – לכל אדם יש הזכות להשתתף בחיי התרבות וליהנות מהקדמה המדעית ושימושיה.
  2. סעיף 15(1)(ג) - לכל אדם הזכות ליהנות מן ההגנה על הזכויות המוסריות והחומריות הנובעות מכל יצירה מדעית, ספרותית או אמנותית שהוא מחברה
 2. General Comments
  1. General Comment 17 : The right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author (art.15(1)(c)), 2005
  2. סעיף 1 – הזכות של כל אדם ליהנות מהגנה על כל פרי יצירתו נובעת מהכבוד והערך של כל אדם באשר הוא.
  3. סעיף 2 – רוב זכויות הקניין הרוחני הן זמניות, כפופות לרישיונות ונתונות להגבלות. הזכות ליהנות מההגנה על פרי יצירתו לעומת זאת הינה זכות אדם ולכן בעלת תחולה שאינן תלויה בזמן.
  4. סעיף 13 – הזכויות המוסריות הנובעות מכל יצירתו כוללות את הזכות ששם היוצר יהיה קשור ליצירה או להמצאה, והיצירה תהא מוגנת מכל שינוי שעלול להביא לפגיעה בכבוד ובמוניטין של היוצר.
  5. [hhttp://eidhr.wiki.huji.ac.il/images/Icescrgc21-en.pdf General Comment 21 : Right of everyone to take part in cultural life (article 15), 2009]
   1. סעיף 6 - הזכות להשתתף בחיי התרבות יכולה להיות מתוארת כחירות, משהיא דורשת מהמדינה הן להמנע מפעולות המגבילות את ההנאה מחיי התרבות והן לנקוט בפעולות שיאפשרו את התנאים המקדימיים להנאה מהזכות
   2. סעיף 7 - בחירתו של אדם שלא להשתתף בחיי התרבות הינה בחירה תרבותית לכשעצמה וככזו צריכה להיות מכובדת במלואה על בסיס שוויוני
   3. סעיף 11 - הגדרת המונח תרבות היא רחבה למדי, וכוללת כל ביטוי של קיום אנושי. הביטוי "חיי תרבות" מתייחס לתרבות כתהליך חי, היסטורי ודינמי בעל קיום בעבר, בהווה ובעתיד.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 31(1) – המדינות החברות מכירות בזכותו של ילד למנוחה, לשעות פנאי, לעסוק בפעילויות משחק ונופש המתאימות לגילו, ולהשתתף כאוות נפשו בחיי התרבות ובאמנויות.
  2. סעיף 31(2) – מדינות חברות יכבדו ויקדמו את זכותו של הילד להשתתף ללא סייג בחיי תרבות ואמנות וידאגו ליצירת הזדמנויות מתאימות ושוות לפעילות תרבותית ואמנותית.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW) 

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 13(ג) – מדינות יבטיחו את הזכות להשתתף בפעילויות בידור, ספורט, ובכל ההיבטים של חיי תרבות.

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 18 – לכל אחד יש את הזכות לחופש המחשבה, המצפון והדת. הזכות כוללת את החופש לשנות דת או אמונה ואת חופש הביטוי, וחופש הפולחן.
  2. סעיף 27(1) –לכל אדם הזכות להשתתף באופן חופשי בחיים התרבותיים של קהילתו, ליהנות מאמנות ולחלוק את יתרונות הקדמה המדעית.

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 5 - המדינות יערבו לשוויון בפני החוק, ובייחוד ביישום הזכות לחופש המחשבה, המצפון והדת


הנאה מהתקדמות מדעית

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 27(1) - לכל אדם הזכות להשתתף באופן חופשי בחיים התרבותיים של קהילתו, ליהנות מאמנות ולחלוק את יתרונות הקדמה המדעית.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 15(ב) - לכל אדם הזכות ליהנות מהקידמה המדעית ושימושיה.

שפה

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 30 – במדינות שבהן קיימים מיעוטים אתניים, דתיים, או לשוניים או אנשים שהם מילידי המקום המקוריים, אין לשלול מילד השייך למיעוט כאמור או שהוא מילידי המקום את הזכות ליהנות מתרבותו, להצהיר על דתו ולקיים את מצוותיה, או להשתמש בשפתו הוא.


חופש הדת

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 18 – לכל אחד יש את הזכות לחופש המחשבה, המצפון והדת. הזכות כוללת את החופש לשנות דת או אמונה ואת חופש הביטוי, וחופש הפולחן.

הגנה על מורשת תרבותית

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 30 – במדינות שבהן קיימים מיעוטים אתניים, דתיים, או לשוניים או אנשים שהם מילידי המקום המקוריים, אין לשלול מילד השייך למיעוט כאמור או שהוא מילידי המקום את הזכות ליהנות מתרבותו, להצהיר על דתו ולקיים את מצוותיה, או להשתמש בשפתו הוא.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים