זכויות חברתיות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

 1. כללי 
  1. הגדרה
  2. היקף הזכויות החברתיות
  3. חובת היישום המיידי וההדרגתי
 2. שוויון כלכלי וחברתי
  1. איסור הפליה
  2. שוויון בין נשים וגברים
 3. הזכות להגדרה עצמית
  1. הזכות להגדרה עצמית של עם
 4. הזכות לתנאי חיים נאותים
  1. הגדרה
  2. מרכיבי הזכות
  3. עוני
  4. תזונה הולמת
  5. דיור הולם
  6. הבטחת הכנסה
  7. שימוש במים או בחשמל
 5. הזכות לבריאות
  1. היקף הזכות
  2. חובת המדינה
  3. אוכלוסיות מוחלשות
 6. הזכות לעבודה
  1. הגדרה
  2. תנאי עבודה נאותים וצודקים
  3. בטיחות ובריאות בעבודה
  4. הזדמנות שווה לקידום
  5. הגבלת שעות העבודה ותשלום עבור ימי פגרה כלליים
  6. זכויות עבודה קולקטיביות
  7. שוויון בעבודה
 7. הזכות לביטחון סוציאלי
  1. מרכיבי הזכות
  2. שוויון
  3. הגנה על זכויות עובדים
  4. החובה שמטילה הזכות
 8. מעמד המשפחה
  1. כללי
  2. נישואין וגירושין
  3. הזכות להורות
  4. אלימות במשפחה
 9. זכויות ילדים
  1. זכות לשם, חיים ולהתפתחות
  2. הזכות לגדול עם הוריהם
  3. הזכות לקשר עם שני ההורים
  4. זכות להביע עמדה בעניינם, להשמיע את קולם
  5. זכות לתנאי חיים, כלכלה, בית, אהבה
  6. העסקת ילדים
 10. הזכות לחינוך
  1. מטרת החינוך
  2. מאפייני הזכות
  3. היקף הזכות
  4. מערכת בתי הספר
  5. הזכות לחופש חינוכי
  6. שוויון הזדמנויות
 11. הזכות להשתתף בחיי התרבות
  1. היקף הזכות
  2. הנאה מהתקדמות מדעית
  3. שפה
  4. גישה למקומות קדושים
  5. הגנה על מורשת תרבותית
 12. זכויות חברתיות לאוכלוסיות מיוחדות
  1. אנשים עם מוגבלות
  2. אוכלוסייה מבוגרת
  3. מיעוטים
  4. אוכלוסיות ללא מעמד (פליטים או תושבים)
 13. פגיעה או הגבלת זכויות חברתיות
  1. תנאים להגבלת זכויות חברתיות
  2. סנקציות כלכליות
 14. הגנה על זכויות חברתיות
  1. כללי
  2. החובה המוטלת על המדינהחזור לעמוד הראשי

כלים אישיים