כללי

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

הגדרה

הזכות להגדרה עצמית

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 1 - לכל העמים הזכות לקבוע את מעמדם המדיני. הם חופשיים לשקוד על קידומם הכלכלי, החברתי והתרבותי.
 2. General Comments
  1. [http://eidhr.wiki.huji.ac.il/images/CESCR_-_GC8.pdf
   1. סעיף 1 – סנקציות כלכליות שיוטלו צריכות שלא לפגוע בזכויות הקבועות באמנה זו.
   2. סעיף 16 – למרות הפרת הנורמות הבין לאומיות על ידי מנהיגיהם, לא ויתרו העמים על זכויותיהם הבסיסיות החברתיות, הכלכליות והתרבותיות.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 1 - לכל העמים הזכות לקבוע את מעמדם המדיני. הם חופשיים לשקוד על קידומם הכלכלי, החברתי והתרבותי.

הזכות להחזקה בעושר ומשאבים טבעיים

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 2 - כל העמים רשאים באורח כל העמים רשאים להחזיק באורח חופשי בעושרם ובמשאביהם הטבעיים, מבלי לפגוע בהתחייבויות הנובעות משיתוף פעולה כלכלי בין לאומי. בכל מקרה אין לשלול מעם את אמצעי מחייתו.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 1(2) - כל העמים רשאים באורח כל העמים רשאים להחזיק באורח חופשי בעושרם ובמשאביהם הטבעיים, מבלי לפגוע בהתחייבויות הנובעות משיתוף פעולה כלכלי בין לאומי. בכל מקרה אין לשלול מעם את אמצעי מחייתו.

היקף הזכויות החברתיות

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 5(5) – המדינות ערבות לזכויותיו הכלכליות, סוציאליות ותרבותיות של כל אדם, ובמיוחד הזכות לעבודה, הזכות לייסוד איגודים מקצועיים ולהצטרף אליהם, הזכות לדיור, הזכות לביטחון סוציאלי, הזכות לחינוך והכשרה, הזכות להשתתפות שווה בפעילות ציבורית.

חובת היישום המידי וההדרגתי

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 2(1) - מדינה שהיא צד באמנה מתחייבת לפעול למען הבטחת מימוש הזכויות המנויות באמנה, בשלבים
  2. סעיף 14 – מדינה שלא היה ביכולתה להבטיח חינוך יסודי חינם, מתחייבת לאמץ בתוך שנתיים תכנית שתאפשר הבטחת חינוך כזה בתוך מספר שנים סביר שיקבע בתכנית זו.
 2. General Comments
  1. General comment No. 3: The nature of States parties obligations (Art. 2, par. 1), 1991
   1. סעיף 1 - לצד החובה ליישום הדרגתי, ישנן חובות שעל המדינות ליישמן באופן מידי ובפרט החובה להבטיח שהזכויות הקבועות באמנה יוגשמו ללא הפליה.
  2. סעיף 2 - המדינות מחוייבות לנקוט בצעדים ליישום האמנה באופן מידי, ללא תלות במשאביהן הקיימים. כך, בעוד שיישום מלא של הזכויות יכול להיעשות באופן הדרגתי, על המדינות לפעול ללא שיהוי לקידום מטרה זו
 3. הנחיות לימבורג ליישום האמנה
  1. סעיף 16 – על כל המדינות שהן צד לאמנה לנקוט בצעדים מיידים להבטחת מימוש הזכויות המנויות בה.
  2. סעיף 21 – החובה ליישום הדרגתי אינה מורידה מחובת המדינות לאפשר יישום מידי של הזכויות המנויות, אלא מעגנת אותה.

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 2(א) – המדינות מתחייבות לנקוט באופן מידי בצעדים לביעור האפליה הגזעית לרבות אפליה גזעית נגד קבוצות ומוסדות
  2. סעיף 4 – מתחייבות לאמץ אמצעים מידיים וחיוביים המיועדים לעקור מן השורש כל הסתה לאפליה גזעית, או מעשי אפליה כזו


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים